Aktualności Starogardzkiego Klubu Biznesu

Nowe wyzwania dla Przedsiębiorców – Debata ekspercka

„Nowe wyzwania dla Przedsiębiorców” pod takim hasłem debatowali przedsiębiorcy
Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców. Debata ekspercka odbyła się dnia 24 listopada 2022r. o godz. 11:00 w Hotelu REN, przy ul. Skarszewskiej 5, w Starogardzie Gd., w formie dyskusji panelowej przedsiębiorców, zaproszonych gości z parlamentu, samorządowców oraz partnerów, którzy dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i opiniami.

Podczas spotkania Zarząd Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców wyróżnił zastępcę Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. Techniczno-Inwestycyjnych Pana Tadeusza Błędzkiego medalem za wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

W debacie również udział wzięli Senator RP Ryszard Świlski, Prezydent miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła, Wicestarosta Starogardzki Patryk Gabriel, przedstawicielka Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców Jolanta Szydłowska, Dyrektor Starogardzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Banach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim mł. insp. Grzegorz Mitura oraz lokalni przedsiębiorcy.


Celem debaty było uświadomienie sobie rzeczywistej sytuacji otaczającej biznes, z jakimi
globalnymi i lokalnymi przeciwnościami przyjdzie zmierzyć się przedsiębiorcom w
najbliższym czasie, by móc odnaleźć w sobie siły, motywację i optymizm do działania.


Większości przedsiębiorców jednak nie opuszcza pesymizm, dlatego ambicją Klubu jest
poddawać pod dyskusje obawy, trendy, zjawiska i kierunki, które w najbliższym czasie
nabiorą szczególnego znaczenia dla przedsiębiorczości, pracodawców. Musimy wspólnymi
siłami znaleźć najlepsze drogowskazy, scenariusze, plany oraz energię dla przeciwstawienia
się negatywnym skutkom.


Już dzisiaj wiemy o jakie kryteria prowadzone będą rankingi i oceny finansowania zwłaszcza
inwestycji. Przedsiębiorcy już dzisiaj powinni przygotować się do raportowania wg systemu
ESG (społeczna odpowiedzialność biznesu+ ochrona środowiska+ zarzadzanie wg zasad
zrównoważonego biznesu).


Nadchodzi nowa rzeczywistość, już doświadczamy ewolucje pracowniczą ale problemy
pozostają te same: kompletowanie kompetentnych załóg, regulacje i podatki, rosnące koszty
pracy, nierzadko rozbudowane struktury czy przeinwestowanie firmy.


Rosnące koszty to impuls do przeorganizowania modelu biznesowego firmy, jednak sytuacje
utrudnia niepewność jutra. Wysokie ceny, inflacja, zachwiana konkurencja, niestabilne
prawo, duża zmienność na rynkach finansowych, także chaos w przepisach i brak zaufania
do Państwa podcina skrzydła przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy oczekują wsparcia, które
eliminować będzie źródła problemów a nie łagodzenie ich skutków. Szanse upatrujemy w
automatyzacji, cyfryzacji, innowacjach, konsolidacjach ale czy to wystarczy ?
Dzisiaj zadajemy sobie pytanie: jakie jeszcze kroki podejmować ?
Jedno jest pewne, bez solidarnego wsparcia i wspólnych działań Zrzeszeń Pracodawców
wołający głos przedsiębiorców nie będzie słyszalny.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl