Zostań członkiem Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub osobą związaną z biznesem i chcesz nawiązać kontakty z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, to zapraszamy do naszego klubu. Starogardzki Klub Biznesu jest organizacją, która skupia przedsiębiorców, menedżerów oraz osoby związane z biznesem z regionu Starogardu Gdańskiego i okolic.

Naszym celem jest rozwijanie i popularyzowanie przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w regionie. Działamy na rzecz integracji środowiska biznesowego, wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy naszych członków.

Zapewniamy naszym członkom szereg korzyści, takich jak:

  • możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z innymi członkami klubu,
  • uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach poświęconych tematom związanym z biznesem,
  • stałe kontakty z lokalnymi władzami, co umożliwia reprezentowanie interesów biznesowych naszych członków,
  • dostęp do specjalnych ofert i promocji oferowanych przez naszych partnerów.

Dołączając do naszego klubu, zyskasz nie tylko nowe kontakty biznesowe, ale także szansę na rozwój swojej firmy oraz możliwość oddziaływania na lokalne środowisko biznesowe.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Dołącz do Nas !

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego klubu, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, zaprosimy Cię na spotkanie informacyjne, podczas którego omówimy szczegóły dotyczące członkostwa oraz przedstawimy idee i cele naszej organizacji.

Dołączając do naszego klubu, zyskasz nie tylko nowe kontakty biznesowe, ale także szansę na rozwój swojej firmy oraz możliwość oddziaływania na lokalne środowisko biznesowe.

Pytania i odpowiedzi

Członkiem klubu może zostać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, inne podmioty prowadzące działalność na terenie powiatu starogardzkiego, członkami klubu mogą być również osoby fizyczne będące udziałowcami bądź akcjonariuszami spółek prawa handlowego, członkami mogą być osoby zarządzające przedsiębiorstwami, osoba prawna jest członkiem wspierającym.

Aby zostać członkiem Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców, należy najpierw skontaktować się z klubem lub jednym z jego członków i wyrazić zainteresowanie członkostwem. Można to zrobić poprzez stronę internetową klubu, e-mailem lub telefonicznie.

Członkostwo w Klubie umożliwia dostęp do wszystkich zasobów informacyjnych wygenerowanych przez klub lub instytucje z nim współpracujące, pozwala na korzystanie ze wsparcia Klubu we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, oferuje preferencyjne warunki korzystania z doradztwa gospodarczego oraz uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach itp., zgodnie z ustaleniami klubu. Ponadto daje możliwość uczestniczenia w działaniach lobbingowych mających na celu ochronę interesów członków klubu.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl