Jak zostać członkiem klubu

Kto aktualnie należy do Klubu?

Lista firm należących do klubu znajduje się tutaj.

Jak zostać członkiem Klubu?

O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanego.

Dlaczego warto być członkiem Klubu?

 • Członkostwo w Klubie daje dostęp do wszystkich zasobów informacyjnych wygenerowanych przez klub, lub instytucje z nim współpracujące w zakresie warunków współpracy.
 • Upoważnia do korzystania ze wsparcia Klubu we wszelkich sprawach należących do kompetencji klubu.
 • Daje możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z form doradztwa gospodarczego.
 • Daje możliwość uczestniczenia w szkoleniach , konferencjach, itp. na warunkach uzgodnionych przez klub.
 • Daje możliwość uczestniczenia w działaniach lobbingowych mających na celu ochronę interesów członków klubu.

Kto może zostać członkiem Klubu?

Członkiem SKB – ZP może zostać:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
 • inne podmioty prowadzące działalność na terenie powiatu starogardzkiego
 • członkami klubu mogą być również osoby fizyczne będące udziałowcami bądź akcjonariuszami spółek prawa handlowego
 • członkami mogą być osoby zarządzające przedsiębiorstwami
 • osoba prawna jest członkiem wspierającym

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl