Starogardzki Klub Biznesu przystąpił do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców (SKB-ZP) przystąpił zgodnie z potwierdzoną decyzją wydaną w dniu 06.04.2020 przez Rzecznika MiŚP do Rady Przedsiębiorców, stanowiącej organ pomocniczy o charakterze opiniodawczo-doradczym działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Radę Przedsiębiorców tworzą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców, w szczególności:

  • wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
  • monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
  • diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
  • opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP

więcej informacji o Radzie Przedsiębiorców pod linkiem: https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl