Sztab Pomorskich Przedsiębiorców

Od 16.03.2020 organizacje pracodawców z województwa pomorskiego spotykają się regularnie w trybie online, które na bieżąco opracowują wnioski i apele dotyczące przeciwdziałania trudnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorców pomorza m.in. do władz szczebla samorządowego i centralnego. Początkowo nazwano tą inicjatywę Sztabem Kryzysowym Pomorskich Przedsiębiorców, lecz w dniu 24.11.2020 postanowiono przekształcić w Sztab Pomorskich Przedsiębiorców.

Starogardzki Klubu Biznesu-Związek Pracodawców jest współzałożycielem Sztabu, Klub w Sztabie reprezentuje prezes Barbara Stanuch oraz w roli zastępcy Bartosz Grochowski – członek Zarządu.

Obecnie w skład Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców wchodzi 14 organizacji zrzeszających przedsiębiorców województwa pomorskiego:

 1. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 2. Loża Gdańska Business Centre Club,
 3. Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,
 4. Pracodawcy Pomorza,
 5. Gdański Klub Biznesu,
 6. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 7. Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
 8. Kaszubski Związek Pracodawców,
 9. Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,
 10. Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,
 11. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,
 12. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,
 13. Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,
 14. Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl