Archive for czerwiec, 2019

Gryf Gospodarczy 2019

Posted by

Zachęcamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”. Zgłaszać można się bezpośrednio lub pośrednio przez organizację skupiające przedsiębiorców (w naszym przypadku przez SKB-ZP) oraz instytucje otoczenia biznesu, które posiadają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa dostępne na stronie www.gryfgospodarczy.pl Na stronie tej dostępny jest także regulamin konkursu.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Z koleżeńskim pozdrowieniem.

Członkowie klubu