Zwyczajne Zgromadzenie Członków Związku

04 kwietnia 2024

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Związku za nami. Rozliczono działalność roku 2023, bowiem to ustawowy obowiązek. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Związku oraz udzielono Członkom organów Związku (zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego) absolutorium za działania w roku 2023.

Walne Zgromadzenie było także okazją do podziękowań. Za długoletnią i aktywną współpracę na rzecz rozwoju SKB-ZP podziękowaliśmy Panu Ryszardowi Sadowskiemu, właścicielowi firmy członkowskiej SADMET, która zakończyła swoją długoletnią działalność.  Tradycyjne 100 lat zabrzmiało  z okazji imienin i zbliżającego się pięknego jubileuszu Pana Ryszarda , który skierowal do zgromadzonych i zarządu podziękowania nie kryjąc wzruszenia. Wręczono także list gratulacyjny i symboliczne kwiaty.

Uchwalą Zarządu z dnia 19.03.,2024 okazjonalny medal SKB-ZP za Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z podziękowaniami za współpracę wręczono :

1. Pani Grażynie Gryniuk – prezes i właściciel firmy TI „INWEST” sp. z o.o, z siedzibą w Starogardzie Gd.

2. Panu Sławomirowi Flissikowskiemu – prezes Banku Spółdzielczego w Skórczu,

3. Panu Kazimierzowi Ginter –  prezes Zakładów Produkcji Materiałów Budowlanych Ginter, z siedzibą w Chojnicach.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Spotkanie było także okazją do wzajemnych rozmów, wymiany doswiadczeń, wypicia wspólnie kawy a także bliższego poznania nowych Czlonków.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl