Spotkanie z Prezydentami Starogardu oraz Starostami

W dniu 21.11.2017 w Restauracji „Bachus” odbyło się spotkanie przedsiębiorców – członków SKB-ZP oraz Rady Gospodarczej z władzami samorządu miejskiego: Januszem Stankowiakiem, Przemysławem Bieskiem – Talewskim, Maciejem Kalinowskim.

Podczas spotkania władze zaprezentowały projekt budżetu miasta oraz planowane inwestycje na 2018r.
Przedsiębiorcy stwierdzali, iż nakłady na inwestycje budzą uznanie (węzeł integracyjny, modernizacja parku i doliny Wierzycy, „Renowacja i Rewitalizacja Starogardzkiej Starówki”). Suma nakładów wynosi ponad 70 mln PLN. Wyrażano zaniepokojenie sytuacją na rynku wyrażając obawy czy inwestor zrealizuje ją w terminie. Sytuacja taka powoduje liczne negatywne skutki ekonomiczne dla właścicieli firm tam funkcjonujących. Zaniepokojenie również u przedsiębiorców powoduje oświata wskazując na konieczność szukania oszczędności i przeprowadzenia audytu.

W dniu 22.11.2017r. Zarząd SKB-ZP spotkał się z Starostą – Leszkiem Burczykiem i V-ce Starostą – Kazimierzem Chyłą. Tematem spotkania był projekt budżetu powiatu i ważniejsze inwestycje na 2018r. Przedsiębiorcy zwracali uwagę na konieczność modernizacji „Ronda Strażaków Starogardzkich”, budowy ścieżki rowerowej do Płaczewa i do Biznes Parku w Linowcu. Z uznaniem wyrażano się na temat modernizacji rozbudowy Kociewskiego Centrum Zdrowia oraz inwestycje w Centrach Kształcenia Ustawicznego.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl