Posiedzenie Zarządu SKB-ZP listopad 2023

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu SKB-ZP z udziałem Członków Rad Gospodarczych przy Prezydencie Miasta, Burmistrzach i Wójtach.

Celem spotkania była dyskusja na temat roli Rad Gospodarczych, współpracy z samorządami oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dyskusję podsumował w/ce prezes Klubu Mariusz Szwarc, stwierdzając że Rady Gospodarcze muszą być pozytywnym wsparciem dla samorządów i ich funkcjonowanie winno być kontynuowane i wdrażane w każdej Gminie naszego powiatu i nie tylko, bowiem

Rada Gospodarcza sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta/gminy. Reprezentuje ona lokalne środowiska gospodarcze i wspiera działania prezydenta/burmistrza/wójta poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki.

Rada uprawniona jest, co do zasady, do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki na terenie działania. Może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady i zarządzeń włodarza związanych z danym tematem.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl