Aktualności Starogardzkiego Klubu Biznesu

Partnerzy Pomorskiej Platformy Współpracy na rzecz cudzoziemców na regionalnym rynku pracy

Szanowni Państwo,

pragnę Państwa poinformować, że Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy pod adresem www.mos.cudzoziemcy.gov.pl .
Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych. Dzięki nowemu portalowi cudzoziemcy mogą wypełnić on-line formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz przesłać je do właściwego wojewody. Po przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, obecnie konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i przedstawienie wersji papierowej w trakcie osobistej wizyty w urzędzie wojewódzkim. W przyszłości jednak portal zapewni w pełni możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej. Elektroniczny formularz wniosku w Module Obsługi Spraw może przyspieszyć proces aplikowania o zezwolenie pobytowe już na etapie składania wniosku.

Portal będzie dalej rozwijany, aktualizowany oraz uzupełniany o kolejne informacje i funkcjonalności.

Strona mos.cudzoziemcy.gov.pl umożliwia także:

·         sprawdzenie możliwości pobytowych w zależności od sytuacji, w której znajduje się cudzoziemiec

·         dostęp do informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski

·         dostęp do bazy najczęściej zadawanych pytań

·         poznanie informacji o najczęściej popełnianych błędach na różnych etapach procedur

·         dostęp do list kontrolnych procedur aby zweryfikować, czy wykonano wszystkie kroki prowadzące do otrzymania zezwolenia pobytowego

·         dostęp do filmów instruktażowych i publikacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz innych instytucji

·         korzystanie z formularzy aktywnych PDF do wypełnienia elektronicznie

·         pobranie innych formularzy wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców.

Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnościami serwisu dedykowanemu cudzoziemcom i jednocześnie zwracamy się z prośbą o dalsze upowszechnienie informacji w zakresie procedur migracyjnych wśród swoich interesariuszy.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl