Czekamy na nowych … Ambasadorów Kociewia i wydobywamy Perełki Kociewia

23 maja 2022

W Piasecznie niedaleko Gniewa, w tczewskim powiecie dnia 25 sierpnia 2018
roku, przy okazji „Piaseczno Folklor Festiwal”, Kociewiacy i miłośnicy Kociewia
spotkali się na I Walnych Plachandrach. Właśnie wtedy pierwszy raz przyznano tytuły
Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia. W następnym roku plachandrowanie
zakończyło się w Wirtach, gdzie odbywał się Jarmark Kociewski. Tam także ogłoszono
Perełki Kociewia i Ambasadorów. Na rok 2020 zaplanowane były III Walne
Plachandry podczas Festiwalu Smaku w Grucznie niedaleko Świecia. Niestety
pandemia uniemożliwiła realizację tego pomysłu. Podobnie było w roku następnym…

Ale oto nadszedł rok 2022 i pojawiła się możliwość organizowania imprez
i uroczystości. W związku z tym nadchodzi czas na zgłaszanie kandydatur do
tytułów Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia.
Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery życia
społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej
i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje,
stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy
nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem
otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta
promocja tego regionu.


Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu może zostać przedsiębiorstwo, które
wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego
i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera

  • poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na Kociewiu.
    W tej kategorii przyznaje się ów honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro
    i małym oraz średnim i dużym.

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia)
o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka,
sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.
Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu
Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski (załączniki do regulaminów) składać należy w
terminie do 15 czerwca 2022 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul.
Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka
Kociewia). Regulaminy nagród jak i formularze wniosków znajdziecie Państwo na
stronie internetowej www.kociewie24.eu

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl