Walne Zgromadzenie Członków SKB-ZP

Coroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie za nami.

Spotkanie odbyło się 21 kwietnia 2022 w Sali Królewskiej Restauracji Strzelnica
w Starogardzie Gd. Początek spotkania był dobrą okazją aby porozmawiać przy kawie z członkami klubu, zarządem oraz zaproszonymi gośćmi. Następnie podsumowano działalności w trakcie trudnego
roku 2021, zatwierdzono sprawozdania oraz udzielono absolutorium Członkom organów
Związku – Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, gdzie wszyscy
członkowie uzyskali absolutorium za 2021r.

Spotkanie przedsiębiorców było także okazją do zapoznania się z możliwościami wsparcia przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, bowiem Prezes Strefy Pan Przemysław Sztandera przedstawił prezentację o Wspieraniu nowych inwestycji przez PSSE, oraz możliwościach uzyskania zwolnienia z podatku
dochodowego, co cieszyło się wielkim zainteresowaniem.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl