Przedsiębiorcy SKB-ZP dla uchodźców


W dniu 15 marca 2022 odbyło się posiedzenie Zarządu SKB-ZP, które zdominowane było troską
o wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Niekiedy ze łzami w oczach i z nieukrywanym wzruszeniem
przedsiębiorcy dzielili się swoimi odczuciami jakie doznają przyjmując pod swój dach kobiety i dzieci
uciekające przed wojną a także informowali o podjętych już działaniach wspierających.
Przedsiębiorcy dają piękny wyraz solidarności z obywatelami Ukrainy. Otwierają im swoje domy i
serca w najtrudniejszym dla nich czasie, nie zważając na własne zawirowania i trudności biznesowe.
Deklarują także daleko idące wsparcie dla samorządów lokalnych w obszarach wsparcia
instytucjonalnego i skoordynowanego biorąc udział w Zespole ds. Wsparcia powołanym przy
Prezydencie Miasta Starogard Gd.


Wszystkie osoby prowadzące biznes, które chcą pomóc przybywającym na Kociewie obywatelom
Ukrainy mogą zgłaszać się pod adresy wskazane w dostępnych kampaniach informacyjnych
przekazywanych przez SKB-ZP do przedsiębiorców, w tym do Klubu. W jednym miejscu zgromadzone
będą dane o przedsiębiorcach oferujących wsparcie, zwłaszcza w zatrudnieniu, oferując pracę w
zupełnie różnych zakresów usług, z których będą mogli skorzystać uchodźcy szukające pracy i
pomocy.


Do akcji wsparcia włącza się coraz więcej firm i przedsiębiorców mając nadzieję, że przyjęta w trybie
pilnym spec ustawa pozwoli na stworzenie namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób,
które przyjechały z Ukrainy do Polski.
Oby wszystkim na długo wystarczyło sił, motywacji i serca.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl