Aktualności Starogardzkiego Klubu Biznesu

Konsultacje indywidualne przedsiębiorców SKB-ZP z ARP S.A.


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera przedsiębiorców w ramach kompleksowej strategii finansowania, zwłaszcza wskazując szczegóły oferty Agencji skierowanej do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

W ramach spotkań „środowych” w dniu 10.02.2022 w Starogardzkim Klubie Biznesu – Związek
Pracodawców, Dyrektor Centrum Zarzadzania Sprzedażą Pani Joanną Kwiatkowska-Zawadzka wraz
z Ekspertem Panią Danielą Korthals przeprowadziły indywidualne konsultacje z zainteresowanymi
przedsiębiorcami, którzy mieli okazję do bezpośrednich rozmów, pozyskania wiedzy na temat współpracy
a także uzyskać wiele cennych informacji i wskazówek dot. wsparcia prowadzonego biznesu.

Był także czas na zadawanie pytań i uzyskania miarodajnej odpowiedzi czy wskazania źródła wsparcia.
W porozumieniu z Panią Dyrektor ARP S.A. i Prezesa SKB-ZP założono cykliczne (raz w miesiącu) takie
spotkania w ramach konsultacji indywidualnych, które skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP
lub prowadzących dużą firmę.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl