Zmiany w Ubezpieczeniach Społecznych i Zdrowotnych – Szkolenie

Istotne zmiany wynikające z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

➢ Dobrowolne ubezpieczenia nie ustają wskutek opłacenia składki po terminie,
➢ Korekty dokumentów rozliczeniowych można dokonać najpóźniej 5 lat po upływie
terminu na opłacenie składek w oparciu o dokumenty rozliczeniowe,
➢ Obowiązkowe PUE ZUS dla przedsiębiorców.

W ślad za szkoleniem przesłaliśmy członkom klubu mailowo prezentację i odpowiedzi.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl