Spotkanie z Ministrem Markiem Chodkiewiczem w Warszawie

Z inicjatywy SKB-ZP i SKBO 6 sierpnia w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji Starogardu Gdańskiego z wiceministrem infrastruktury Markiem Chodkiewiczem. Tematem była obwodnica miasta i sposób doprowadzenia do zatwierdzenia jej przebiegu oraz wystąpienia o decyzję środowiskową.

Starogard Gdański reprezentowali: prezydent miasta Janusz Stankowiak, zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek-Talewski, wicestarosta powiatu starogardzkiego Kazimierz Chyła, poseł na Sejm RP Jan Kilian, a także przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy i SKB-ZP (Stefan Lubawski, Grzegorz Rozmus i Edward Sobiecki).

– Przypomnę, że ciągle nie zostało przyjęte przez GDDKiA Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. Obecnie trwa opracowanie dodatkowego wariantu przebiegu obwodnicy, łącznie z monitoringiem środowiska. Nierozstrzygnięta jest na dziś sprawa dodatkowych badań geologicznych, których oczekuje GDDKiA, a które wykraczają poza umowę samorządów z Transprojektem Gdańskim – powiedział wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski.

– Już po opracowaniu STEŚ (mimo, że wcześniej przedstawiciele centrali GDDKiA czynnie uczestniczyli w procesie jego tworzenia) padło hasło „optymalizacja”. GDDKiA zaleciła w protokole z posiedzenia KOPI opracowanie dodatkowego wariantu przebiegu obwodnicy na odcinku od węzła Południe (ul. Lubichowska) do ul. Pelplinskiej. Po uwzględnieniu tej i innych uwag z protokołu ponownie odbędzie się posiedzenie komisji zatwierdzającej STEŚ – tłumaczy Przemysław Biesek-Talewski.

– Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe gotowe było w sierpniu ubiegłego roku, posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych odbyło się 18 stycznia, a protokół otrzymaliśmy w czerwcu – dodaje zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych.

Minister zadeklarował, że wątpliwości te zostaną wkrótce wyjaśnione i że tak szybko, jak to możliwe, odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym nastąpi ostateczny wybór wariantu, a po nim złożony będzie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Przedstawiciele ministerstwa zadeklarowali też, że będą środki na kolejne etapy dokumentacji.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl