W SKB-ZP o infrastrukturze drogowej

30 lipca 2018

W dniu 11.07.2018 w ramach cotygodniowych konsultacji SKB-ZP odbyło się spotkanie przedsiębiorców, członków prezydium Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy poświęcone problematyce budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego, modernizacji DK 22 oraz DW 222 (Starogard Gdański – Gdańsk) oraz problematyce związanej z dostępem do szerokopasmowego internetu.

Gośćmi przedsiębiorców byli Posłowie Jan Kilian oraz Kazimierz Smoliński, Dyrektor GDDKiA oddział Gdańsk – Radosław Kantak, V-ce Marszałek WP – Ryszard Świlski, Dyrektor ZDW – Anna Mątewska, V-ce Prezydent Miasta – Przemysław Biesek – Talewski i V-ce Starosta Starogardzki – Kazimierz Chyła.

Podczas spotkania SKB-ZP oraz SKBO przedstawiły działania na przestrzeni 10 lat, kiedy to po raz pierwszy w sierpniu 2008r. SKB-ZP wystąpił z wnioskiem do Ministra o budowę obwodnicy. Od tego momentu podjęto ok. 72 różnego rodzaju działań, wystąpień, spotkań w sprawie obwodnicy. Na spotkaniu odniesiono się szczególnie do działań w ostatnim roku – od momentu kiedy obwodnica Starogardu nie znalazła się w limicie finansowym na najbliższe lata. Krytycznie stwierdzono, że na stałe szuka się optymalizacji kosztów do budowy obwodnicy pomimo, że dokumentacja technicznie została wykonana prawidłowo. Niepokój również budzi fakt, iż Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, iż koszt 1 km obwodnicy Starogardu Gdańskiego wynosi 45 mln PLN co nie jest zgodne z przygotowaną dokumentacją, gdzie koszt jest określony na 21 mln PLN.

Zabierając w tym temacie głos Panowie Posłowie oraz Dyrektor R. Kantak podkreślali, że obwodnica jest bardzo potrzebna a natężenie ruchu drogowego na DK 22 jest jedną z najwyższych w Polsce, co jest dużą nadzieją na umieszczanie jej na liście podstawowej.

W trakcie spotkania stwierdzono, że trudno będzie przeciwdziałać organizacji protestów na DK 22 co dotychczas się udawało przekonując, że decyzje będą pozytywne.

Apelowano również do Posłów o doprowadzenie do spotkania delegacji samorządu i przedsiębiorców z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury.

Przedsiębiorcy również zgłosili do Dyrektora R. Kantaka wniosek o uwzględnienia w realizowanych przedsięwzięcia III pasa ruchu drogowego na odcinku most na Wierzycy – Rondo przy Destylarni Sobieski oraz realizacji odcinka Wiadukt kolejowy – rogatki Starogardu (chodniki, ścieżka rowerowa) w kierunku wschodu.

W II części spotkania V-ce Marszałek – Ryszard Świlski i Dyrektor ZDW – Anna Mątewska poinformowali o zaawansowaniu prac na drodze wojewódzkiej 222 Starogard – Gdańsk i terminie oddania tej inwestycji do użytku. Wskazali na problemy, które wynikły przy realizacji, które spowodowały wzrost kosztów oraz wydłużenie terminów realizacji.

Przedsiębiorcy zaapelowali do Marszałka o uwzględnienie w planach na rok 2019 dokończenie modernizacji DW 222 na terenie miasta Starogardu odcinka ul. Pomorska – Rondo Solidarności oraz odcinka wiadukt na ul. Gdańskiej – rogatki Starogardu Gd (łączenie z wiaduktem). Podkreślano, że miasto na te odcinki poniosło koszty na opracowanie dokumentacji obu odcinków.

Marszałek podkreślił, że wojewódzkie władze samorządowe zgłoszone propozycje będą brały pod uwagę uzyskane oszczędności na poszczególnych zadaniach.

W trakcie spotkania poruszano również problematykę dostępu do sieci szkieletowej szerokopasmowego internetu ze strony przedsiębiorców i mieszkańców. Warto dodać, że położone w 2015 światłowody zostały ułożone w ziemi, a możliwości z nich korzystania są zerowe. SKB-ZP w tej sprawie podjęły działania wyjaśniające w Urzędzie Marszałkowskim i Orange Polska.

Faktem podkreślenia jest to, że w jednym miejscu zasiedli wszyscy ci, którzy decydują o infrastrukturze oraz korzystający z niej przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl