Posiedzenie SKBO

W dniu 07.03.2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego z udziałem: Starosty Starogardzkiego- L. Burczyka, Wójta Gminy Starogard Gd. S. Połoma oraz przedstawicieli Prezydenta Miasta: T. Błędzkiego i J. Karczyńskiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący SKBO – Zenon Sobiecki stwierdzając, iż środowisko jest zaniepokojone pracami nad budową obwodnicy. Nie zrozumienie budzi stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA, które podważają określone rozwiązania techniczne, które były na bieżąco konsultowane z GDDKiA. Sytuacja ta powoduje brak rozstrzygnięcia co do wyboru korytarza przebiegu obwodnicy. Fakt ten również powoduje, że nie można wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową.

Ponadto nie wiadomo na jakiej podstawie Ministerstwo Infrastruktury używa argumentu, że koszt 1 km wynosi 45 mln PLN to nie jest zgodne z tym co przedstawia opracowujący dokumentację z Transprojektu – 18,5 mln PLN.

Uczestnicy spotkania podczas dyskusji uznali, że jest to celowe działanie, aby decyzję w sprawie budowy obwodnicy odłożyć na czas późniejszy. W związku z taką sytuacją SKBO i SKB-ZP postanowiły wystąpić z pismem do Ministra A. Adamczyka o wyjaśnienie wątpliwości.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl