Spotkanie z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej

16 stycznia z inicjatywy SKB-ZP odbyło się spotkanie 60 przedsiębiorców z Tomaszem Słaboszowskim – Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku i Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim – Małgorzatą Resmerowską. Dyrektor i Naczelnik US w sposób przystępny przedstawili: zmiany jakie nastąpiły w funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej, zmiany w podatkach, które w 2018r. wchodzą w życie, ściągalność podatku VAT w województwie pomorskim i powiecie starogardzkim oraz zasady współpracy KAS z przedsiębiorcami.

Podczas dyskusji przedsiębiorcy zgłosili szereg pytań i uwag co do nowych rozwiązań i interpretacji. Na zakończenie uzgodniono kontynuować dobrą współpracę SKB-ZP z IAS oraz miejscowym US. Dyrektor Tomasz Słaboszowski zadeklarował współpracę w zakresie konsultacji, odpowiedzi na kierowane pytania i zgłaszane uwagi.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl