Uroczyste spotkanie 22.12.2017

22 grudnia w siedzibie SKB-ZP odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne kierownictwa naszej organizacji z V-ce Marszałkiem WP – Krzysztofem Trawickim, Prezydentem Miasta – Januszem Stankowiakiem, V-ce Prezydentami: Przemysławem Bieskiem – Talewskim, Maciejem Kalinowskim, Starostą – Leszkiem Burczykiem i V-ce Starostą – Kazimierzem Chyłą.

W trakcie spotkania podsumowano dokonania SKB-ZP w minionym roku oraz w życzliwej atmosferze dyskutowano nt. dalszej efektywnej współpracy z władzami samorządami na rzecz intensywnego rozwoju miasta i powiatu. Uczestnicy spotkania podkreślali na zaangażowanie władz miejskich i powiatowych na rzecz szerokiego frontu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej, renowacji, rewitalizacji, ochrony środowiska i poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Na zakończenie Prezes SKB-ZP wręczył gościom symboliczne prezenty gościom.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl