Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. Nowej Perspektywy 2021-2027

W związku z pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2021-2027, w imieniu „Chaty Kociewia” serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów
oraz sołtysów na konsultacje społeczne.
Poprzez e-mail zostało przesłane zaproszenie na najbliższe konsultacje społeczne
oraz harmonogram wszystkich spotkań w Gminach obszaru LGD „Chata Kociewia”.

Członkowie klubu