Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy”

Nagroda Pomorska „Gryf Gospodarczy”, jest przyznawana wspólnie przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości i marszałka województwa pomorskiego. Jej celem jest promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, szczególnie takich, które są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są do 30 września br. 

Członkowie klubu