Spotkanie z V-ce Prezesem PSSE Pawłem Lulewiczem

Spotkanie z V-ce Prezesem PSSE Pawłem Lulewiczem nt. projektu Ustawy „O Zasadach wspierania Nowych Inwestycji”.

Członkowie klubu