Spotkanie z kierownictwem PSSE

Spotkanie przedsiębiorców i władz samorządowych z kierownictwem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Członkowie klubu