Posiedzenie Zarządu SKB-ZP

Przedmiotem posiedzenia będzie m.in. akceptacja proponowanych zmian do Statutu Związku oraz przystąpienie Związku do Klastra Energetycznego „Eko Kociewie” jako członek wspierający

Członkowie klubu