Posiedzenie Zarządu

Prezes Starogardzkiego Klub Biznesu – Związek Pracodawców zwołuje posiedzenie Zarządu, które odbędzie się 10 maja 2022r. (wtorek) o godz. 10:00, w Biurze Klubu przy
ul. Kościuszki 27/12 w Starogardzie Gd.,

Członkowie klubu