Odpowiedzialność cywilna i karna członków organów spółek i wspólników.

Zaproszenie na e-spotkanie dot. odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek i wspólników.
Zachęcamy zainteresowanych do skorzystania z tej formy szkolenia i pozyskania niezbędnej i jakże istotnej wiedzy. Link do zapisów został przesłany do członków klubu.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Członkowie klubu