Posiedzenie Zarządu SKB-ZP nr 1/2022 – 18 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00

Posiedzenie Zarządu, odbędzie się w sali „Panorama” III p. w Centrum Biznesu Szwarc przy ul. Rycerskiej 5, w Starogardzie Gd.

Członków klubu zapraszamy do składania wolnych wniosków poprzez biuro.

Członkowie klubu