Konferencja nt. aktualnej sytuacji w gospodarce

o godz. 11:00 w Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie

Członkowie klubu