Informacja dla członków SKB o konkursie grantowym organizowanym przez ARP.

Przesłaliśmy na e-mail członków klubu link do konkursu grantowego ogłoszonego przez ARP.

Członkowie klubu