Z okazji Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia

składają

Przedsiębiorcy

Starogardzkiego Klubu Biznesu

Związek Pracodawców.

Członkowie klubu