Spotkanie z Panią Wójt Gminy Starogard Gdański

5 grudnia SKB- ZP zorganizował spotkanie przedsiębiorców z terenu gminy z Wójtem Gminy – Magdaleną Forc – Cherek. Spotkanie było poświęcone założeniom do budżetu gminy na rok 2019. Przedsiębiorcy zgłosili szereg uwag do budżetu.

Członkowie klubu