Spotkanie z kierownictwem PSSE

22 stycznia SKB-ZP zorganizował robocze spotkanie przedsiębiorców, władz samorządowych (Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów) z kierownictwem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z ramienia Strefy uczestniczyli: V-ce Prezes – Paweł Lulewicz oraz Dyrektor Zarządzający – Jacek Formela.

Przedmiotem spotkania było przedstawienie założeń do projektu Ustawy O Zasadach Wspierania Nowych Inwestycji.

W trakcie spotkania podkreślono, iż projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zamierzają w najbliższych latach budować nowe firmy, rozbudować lub inwestować w nowe linie technologiczne i maszyny. Godnym podkreślenia jest również fakt, iż działaniem nowych zasad będą tereny prywatne oraz zarządzający będzie miał możliwość nieodpłatnego uzyskania nieruchomości znajdujących się w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W trakcie spotkania uzgodniono, iż przedstawiciel PSSE jako zarządzający obszarami inwestycyjnymi będzie raz w miesiącu uczestniczył w dyżurach konsultacyjnych SKB-ZP.

Członkowie klubu