Posiedzenie Zarządu SKB-ZP

Planowane posiedzenie zarządu (po przerwie wakacyjnej) odbędzie się 14.09.2021r. w formie bezpośredniego spotkania, jednak z zachowaniem rygorów sanitarnych (odstęp, dezynfekcja, maseczki). Przedmiotem posiedzenia będzie w szczególności akceptacja proponowanych zmian do Statutu Związku oraz przystąpienie Związku do Klastra Energetycznego „Eko Kociewie” jako członek wspierający.

Członkowie klubu