Konsultacje społeczne dotyczące Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027

W miesiącu wrześniu br. przystąpiliśmy do konsultacji społecznych oraz dialogu w przedmiocie planowanych Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. Udostępniono wszystkim członkom związku linki, umożliwiając tym samym możliwość szczegółowego zapoznania się z dostępnym materiałem oraz możliwość wypowiedzenia się na ten temat wraz z przekazaniem swoich propozycji, uwag i wątpliwości bezpośrednio do adresatów lub do biura Klubu.

Członkowie klubu