Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy POLMET mgr inż. Henryk Kinder Zakład Pracy Chronionej

polmet@polmet.gda.pl

Członkowie klubu