Spółdzielnia Inwalidów „Pomorzanka” Zakład Pracy Chronionej

pomorzanka@pomorzanka.com

Członkowie klubu