Specjaslistyczny Gabinet Lekarski ROKMED

biuro@rokmed.com.pl

Gabinet Lekarski:
-choroby ortopedyczne
-urazy narządu ruchu
Rehabilitacja

Członkowie klubu