METAL - PLAST

„Metal -Plast” Zdzisław Oelrich

e-mail: metal-plast222@wp.pl

Członkowie klubu