Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Zmiana terminu konsultacji indywidualych Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Posted by

W imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu SA uprzejmie informujemy, że termin konsultacji indywidualnych po raz kolejny został przełożony na 26 stycznia (środa) 2022 roku.

Zatem podmioty i osoby zainteresowane mogą jeszcze się zgłaszać pod adresem skb@skb.org.pl w terminie do 20 stycznia br.


Zgłoszenia już dokonane są aktualne, przy czym SKB-ZP potwierdzi i uzgodni konkretną godzinę spotkania z przedstawicielami ARP, które odbędzie się w siedzibie SKB-ZP.

Życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku w imieniu Zarządu Klubu.

Posted by

Szanowni Przedsiębiorcy,

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Rok 2021 rozpoczynaliśmy z optymizmem i nadzieją, z planami na aktywne działania, na poprawę biznesów dotkniętych skutkami Covid-19 oraz motywacji do rozwoju firm. Niestety, kolejny rok przejdzie do historii pod znakiem pandemii, gdzie zmuszeni byliśmy do zmiany planowanych zadań a już podjęte dostosować do środków ostrożności, bezpieczeństwa i warunków istniejących.

Skutki pandemii odczuwamy wszyscy, bowiem zdeterminowane zostały wszystkie sfery naszego życia, jednak ucierpieli również przedsiębiorcy. Na skutek epidemii zmuszeni do ograniczenia lub czasowego zawieszenia działalności, w niektórych przypadkach do chwilowego zamknięcia, co wywołało niepokój, niepewność a nade wszystko spowodowało wymierne straty.

Jako Związek, także w ramach Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców,  podejmowaliśmy szereg działań dla poprawy sytuacji przedsiębiorców kierując apele i petycje do rządu, sejmu, samorządów z rożnym skutkiem. Nie wiemy, co przyniesie kolejny 2022 rok, jednak z optymizmem należy patrzeć w przyszłość. Jako Klub mamy plany ambitne, jednak atmosfera przygnębienia, niepewności jutra nie sprzyja integracji, bowiem każdy oczekuje w pierwszej kolejności powrotu do normalnego życia, stabilności i przewidywalności w biznesie. Oczekujemy przepisów dla biznesu bez nakazów, zakazów czy ograniczeń, poszanowania prawa własności, praw nabytych, bezpieczeństwa zdrowia i życia.

W październiku br. podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu świątecznego spotkania Przedsiębiorców, jednak pandemia i restrykcje Covid”19 uniemożliwiły po raz kolejny realizację tych zamierzeń. Mając nadzieję na poprawę sytuacji, przełożyliśmy termin spotkania Przedsiębiorców (w nieco innej formuje) na I półrocze 2022r.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie oraz za zrozumienie, licząc na dalszą współpracę. Na Boże Narodzenie życzymy świątecznej, rodzinnej atmosfery, pełnej miłości i wzajemnej życzliwości. Z okazji Nowego 2022 Roku zdrowia, optymistycznego myślenia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym. Niech Nowy Rok doda sił do realizacji marzeń zawodowych i osobistych.

 Z wyrazami szacunku

 w imieniu Zarządu Klubu

Barbara Stanuch, Prezes SKB-ZP                                    

Starogard Gd. Gwiazdka 2021.

Zmiany w Ubezpieczeniach Społecznych i Zdrowotnych – Szkolenie

Posted by

Istotne zmiany wynikające z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

➢ Dobrowolne ubezpieczenia nie ustają wskutek opłacenia składki po terminie,
➢ Korekty dokumentów rozliczeniowych można dokonać najpóźniej 5 lat po upływie
terminu na opłacenie składek w oparciu o dokumenty rozliczeniowe,
➢ Obowiązkowe PUE ZUS dla przedsiębiorców.

W ślad za szkoleniem przesłaliśmy członkom klubu mailowo prezentację i odpowiedzi.

Spotkanie „Polski Ład” zorganizowane przez SKB-ZP wraz z kancelarią Mentzen

Posted by

Na prośbę uczestników spotkania „Polski Ład” , które odbyło się w dniu 16.12.2021 zostały przesłane do członków SKB-ZP informacje z spotkania oraz prezentacja.

Główne założenia „Polskiego Ładu”

▪ Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie (dotyczy dochodów
opodatkowanych na skali, tj. np. etatu, zlecenia, powołania, „innych źródeł”)
▪ Zwiększenie pierwszego progu skali podatkowej do 120 tys. zł rocznie (dotyczy dochodów
jak wyżej);
▪ Wprowadzenie nieodliczanej składki zdrowotnej, w różnych wysokościach:
o 9% dla podatników na zasadach ogólnych (np. etat, zlecenie, powołania, dział. gosp.)
o 4,9% dla podatników na podatku liniowym;
o składka kwotowa (ok. 300, 500 lub 900 zł miesięcznie) dla podatników na ryczałcie
▪ Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
▪ Podatek od przerzuconych dochodów
▪ Regulacje dot. „ukrytej dywidendy” (od 2023)
▪ Znaczna liberalizacja przepisów dot. estońskiego CIT

Podsumowanie współpracy w 2021 r.

Posted by

Posiedzenie Zarządu SKB-ZP kończące rok 2021 odbyło się z udziałem zaproszonych gości: Prezydenta Miasta Starogard Gd. Janusza Stankowiaka oraz Zastępców Prezydenta Tadeusza Błędzkiego i Macieja Kalinowskiego. Celem spotkania było podsumowanie współpracy oraz określenie kontynuacji działań w roku 2022. Prezydenci odnieśli się do ważnych dla środowiska aktualnie realizowanych inwestycji publicznych jak i planowanych w roku przyszłym. Nie pozostawiono także odpowiedzi na zapytanie o długo oczekiwaną obwodnicę Starogardu i ochronę środowiska.

Członkowie Zarządu – Przedsiębiorcy podziękowali Prezydentom za przychylność, za zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej znajdują się przedsiębiorcy, zwłaszcza niektórych branż oraz za wsparcie, bowiem przeciągająca się pandemia daje się we znaki wszystkim a jej skutki w największym gospodarczym i finansowym wymiarze ponoszą przedsiębiorcy. Wszech obecne wzrosty cen nośników (paliwa, energia) jak i brak rąk do pracy oraz wprowadzone restrykcje Covid-owe powodują niepokój, dezorganizacje i niepewność „jutra”.

Spotkanie było także okazją do złożenia wzajemnie życzeń świąteczno-noworocznych.

Obawy przedsiębiorców przed „Polskim Ładem”

  • Ustawa „Polski Ład” to ponad 700 stron przepisów. Jak się w tym odnaleźć, dostosować, wdrożyć i przestrzegać w przedsiębiorstwie spędza sen z powiek wszystkim przedsiębiorcom. Dlatego też SKB-ZP wychodząc naprzeciw swoim Członkom zaprosiło na spotkanie z przedsiębiorcami Kancelarię Prawną Mentzen, profesjonalnego Doradcę Podatkowego, która 16.12.2021 przekaże zainteresowanym najbardziej istotne kwestie oraz udzieli odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania związane z „Polskim Ładem”.

Zainwestuj w Starogardzie Gdańskim

Posted by
Starogard Gdański jest jednym z ważniejszych ośrodków miejskich i przemysłowych na Pomorzu.

Położenie w niewielkiej odległości od Trójmiasta, przy trasie krajowej nr 22, łączącej Berlin z Kaliningradem, a także w bezpośredniej bliskości autostrady A-1 sprawia, że miasto ma doskonałą dostępność komunikacyjną, a bliskość lotniska w Rębiechowie (ok. 50km) oraz portów i baz promowych w Gdańsku i Gdyni gwarantuje dogodne połączenia nie tylko z krajami skandynawskimi, ale praktycznie z całym światem.

Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji, przedsiębiorcy inwestujący w Starogardzie Gdańskim, mogą uzyskać ulgę podatkową na nową inwestycję.

Więcej informacji na: www.strefa.gda.pl

Posiedzenie Zarządu SKB-ZP

Posted by

Planowane posiedzenie zarządu (po przerwie wakacyjnej) odbędzie się 14.09.2021r. w formie bezpośredniego spotkania, jednak z zachowaniem rygorów sanitarnych (odstęp, dezynfekcja, maseczki). Przedmiotem posiedzenia będzie w szczególności akceptacja proponowanych zmian do Statutu Związku oraz przystąpienie Związku do Klastra Energetycznego „Eko Kociewie” jako członek wspierający.

Konsultacje społeczne dotyczące Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027

Posted by

W miesiącu wrześniu br. przystąpiliśmy do konsultacji społecznych oraz dialogu w przedmiocie planowanych Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. Udostępniono wszystkim członkom związku linki, umożliwiając tym samym możliwość szczegółowego zapoznania się z dostępnym materiałem oraz możliwość wypowiedzenia się na ten temat wraz z przekazaniem swoich propozycji, uwag i wątpliwości bezpośrednio do adresatów lub do biura Klubu.

Planowany „Klaster Energetyczny”

Posted by

Z inicjatywy przedsiębiorców, starosty starogardzkiego, prezydenta miasta oraz gmin ościennych a także SKB-ZP podjęto rozmowy zmierzające do powołania Klastra Energetycznego. W ostatnim dniu sierpnia br. lider oraz partnerzy podpisali List Intencyjny, wyrażający wole powołania klastra pn. „EKO KOCIEWIE” Aktualnie przy wsparciu profesjonalnego doradztwa trwają prace nad opracowaniem projektu umowy partnerskiej, celem powołania i zarejestrowania organizacji, która zobowiązana będzie działać na podstawie ustawy o Klastrze Energetycznym, prawie energetycznym i ustawy o OZE.

„Spotkania Środowe” przedsiębiorców ze specjalistami

Posted by

Z dniem 8 września br. wznowiliśmy cykl spotkań tematycznych, w których Członkowie Związku mają możliwość bezpośredniego dialogu, zadawania pytań specjalistom różnych branż i instytucji.

Aktualnie, planowane spotkania odbywać się będą co drugą środę w godz. 10.oo – 12.oo. O miejscu spotkań informować będziemy na bieżąco, w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

Tematem przewodnim spotkania środowego, które odbyło się 8.09.2021r. były zmiany w prawie budowlanym, adresowane w szczególności do aktualnych i przyszłych inwestorów.

Kolejne zaplanowane spotkanie przypada na 22.09.2021r. Zachęcamy Państwa do zarezerwowania sobie terminu w kalendarzu oraz zgłaszania swego uczestnictwa, bowiem tematem spotkania będą podatki i zmiany ich przepisów, a będziemy mieli przyjemność gościć i porozmawiać z Panią Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gd. – „Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorcom”.

Budowa Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego

Posted by

Dnia 31 sierpnia br. odbyła się I Konferencja (z cyklu sześciu) prowadzona w formie warsztatów, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, instytucji i aktywnych mieszkańców. Celem Konferencji jest integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz partnerskich projektów służących ożywieniu obszarów, gmin, firm i instytucji a także wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych.

Walne Zgromadzenie Członków SKB-ZP

Posted by

W dniu 22 czerwca br. w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gd. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związek Pracodawców. Przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium dla członków zarządu za rok 2020. W związku z zakończeniem kadencji 2017-2021 Zgromadzenie dokonało także wyboru członków organów Związku na kolejną kadencję (2021-2025), w tym wyboru Prezesa Związku, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przyjęło także Strategię Działania na kolejne 3 lata.

Prezes Związku podziękowała wszystkim Członkom Związku za współpracę oraz za zaufanie. Pogratulowała wyboru na kolejną kadencję, życząc satysfakcji z podjętych wyzwań oraz podziękowała ustępującym członkom za wkład pracy z nadzieją na dalsze zaangażowanie na rzecz działalności i rozwoju Klubu.

Członkowie klubu