Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Wakacyjna przerwa w biurze SKB-ZP od 4 lipca do 5 sierpnia 2022

Posted by

Z uwagi na przerwę wakacyjną i okres urlopów, uprzejmie informujemy, że  w okresie od 4.07 do 5.08.2022 Biuro SKB-ZP będzie nieczynne. W sprawach nie cierpiącaych zwłoki komunikowanie się drogą elektroniczną i telefoniczną:

Zyczymy wszystkim wymarzonej pogody, udanego urlopu i dobrego wypoczynku.

Rusza kolejna edycja konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2022”

Posted by

Zapraszamy do udziału w konkursie firmy z województwa pomorskiego, które przyczyniają się do rozwoju regionu, lub promują swoją działalnością Pomorskie na arenie krajowej i zagranicznej. Udział w konkursie to nie tylko prestiżowa statuetka, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania swojej działalności, a także okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Finaliści konkursu są też wielokrotnie nominowani do innych renomowanych nagród gospodarczych, takich jak Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, czy Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

W ramach tegorocznej edycji, statuetki zostaną przyznane w dziewięciu kategoriach głównych:

 • Lider innowacji – nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju inteligentnych specjalizacji Pomorza.
 • Lider eksportu – kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę brane będą nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.
 • Lider inwestycji – skierowana do przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.
 • Lider odpowiedzialności społecznej – skierowana do przedsiębiorstw, które są zaangażowane m.in. w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, wspierają i wdrażają działania na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy.
 • Pomorski start-up skierowana jest do przedsiębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania, społeczną i biznesową wartością start-upa.
 • Lider kształcenia zawodowego – skierowana jest do pracodawców, którzy angażują się i aktywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi z województwa pomorskiego.
 • Lider rozwoju kompetencji – skierowana do przedsiębiorstw, które dbają o podnoszenie kompetencji i umiejętności osób tworzących firmę i traktują politykę szkoleniową jako uczenie się przez całe życie. 
 • Lider zielonej transformacji – skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.
 • Gmina przyjazna przedsiębiorcom – skierowana do samorządów lokalnych na terenie województwa pomorskiego, które konsekwentnie i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na swoim obszarze. 

Dodatkowo, media i instytucje patronujące konkursowi wyłonią spośród uczestników laureata Gryfa Medialnego.

Nagroda Pomorska „Gryf Gospodarczy”, jest przyznawana wspólnie przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości i marszałka województwa pomorskiego. Jej celem jest promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, szczególnie takich, które są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

Sponsorem głównym konkursu jest mBank SA. Sponsorem Olivia Business Centre.

Partnerem merytorycznym konkursu jest PwC.

Partnerami konkursu są Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są do 30 września br. 

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są na stronie https://gryfgospodarczy.pl/ 

Zapraszamy też do śledzenia naszych mediów społecznościowych:

https://www.facebook.com/gryfgospodarczy

https://www.linkedin.com/company/gryf-gospodarczy/

Spotkanie integracyjne 2022 nad jeziorem przy muzyce.

Posted by

Nad Jeziorem Niedackim odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez zarząd SKB-ZP. Zaproszeni zostali wszyscy członkowie klubu wraz z osobami towarzyszącymi. Była to doskonała okazja do pogłębienia relacji oraz zawarcia nowych znajomości. Nie zabrakło atrakcji i miłych niespodzianek.

W Ośrodku Wypoczynkowym Twardy Dół odbyło się Spotkanie Integracyjne Członków SKB-ZP. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Każdy uczestnik mógł liczyć na smaczne jedzenie, tańce, dobrą zabawę i ciekawe konkursy z nagrodami.

Według uczestników, takie spotkania integracyjne są bardzo ważne. – Jestem tutaj po raz pierwszy na spotkaniu integracyjnym w Twardym Dole, ale mam nadzieję, że będę mógł uczestniczyć w podobnych wydarzeniach częściej. Takie spotkania są doskonałą okazją do bliższego poznania i dobrej zabawy.

Przedsiębiorcy jak zresztą wszyscy uwielbiają kontakt z innymi ludźmi. To powoduje, że zarząd stara się zawsze, aby mieli możliwość wymiany informacji i wspólnego spędzania czasu. Pandemia nas zamknęła w naszych domach i firmach, trochę za bardzo oddaliliśmy się od siebie, teraz to wszystko nadrabiamy, cieszymy się bardzo, że mamy możliwość uczestniczenia w spotkaniach, które nas wszystkich zbliżają – powiedział Bartosz Grochowski – członek zarządu SKB-ZP.

Spotkanie upłynęło w imprezowej atmosferze i wzajemnej życzliwości.

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. Nowej Perspektywy 2021-2027

Posted by

W związku z pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2021-2027, w imieniu „Chaty Kociewia” serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów
oraz sołtysów na konsultacje społeczne.
Poprzez e-mail zostało przesłane zaproszenie na najbliższe konsultacje społeczne
oraz harmonogram wszystkich spotkań w Gminach obszaru LGD „Chata Kociewia”.

Studia podyplomowe – Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Posted by

Na prośbę Dyrektora Państwowej Szkoły Wyższej w Starogardzie (Członka SKB-ZP), informujemy o uruchomieniu studiów podyplomowych.
Jednocześnie zachęcam Państwa i państwa pracowników do skorzystania z tej formy zdobywania kolejnych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji co zapewne pozytywnie wpłynie na rozwój osobisty jak i firmy.

Bliższych informacji udziela:

Jacek Piotr Łepek  – Dyrektor Zarządzający
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
tel/fax. 058 56 300 90/600 935 689
www.psw.stg.pl

Czekamy na nowych … Ambasadorów Kociewia i wydobywamy Perełki Kociewia

Posted by

W Piasecznie niedaleko Gniewa, w tczewskim powiecie dnia 25 sierpnia 2018
roku, przy okazji „Piaseczno Folklor Festiwal”, Kociewiacy i miłośnicy Kociewia
spotkali się na I Walnych Plachandrach. Właśnie wtedy pierwszy raz przyznano tytuły
Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia. W następnym roku plachandrowanie
zakończyło się w Wirtach, gdzie odbywał się Jarmark Kociewski. Tam także ogłoszono
Perełki Kociewia i Ambasadorów. Na rok 2020 zaplanowane były III Walne
Plachandry podczas Festiwalu Smaku w Grucznie niedaleko Świecia. Niestety
pandemia uniemożliwiła realizację tego pomysłu. Podobnie było w roku następnym…

Ale oto nadszedł rok 2022 i pojawiła się możliwość organizowania imprez
i uroczystości. W związku z tym nadchodzi czas na zgłaszanie kandydatur do
tytułów Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia.
Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery życia
społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej
i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje,
stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy
nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem
otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta
promocja tego regionu.


Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu może zostać przedsiębiorstwo, które
wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego
i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera

 • poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na Kociewiu.
  W tej kategorii przyznaje się ów honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro
  i małym oraz średnim i dużym.

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia)
o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka,
sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.
Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu
Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski (załączniki do regulaminów) składać należy w
terminie do 15 czerwca 2022 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul.
Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka
Kociewia). Regulaminy nagród jak i formularze wniosków znajdziecie Państwo na
stronie internetowej www.kociewie24.eu

Sytuacja Gospodarcza województwa pomorskiego

Posted by

W poprzednim badaniu, w lutym 2022, odsetek firm, które uznały, że warunki się pogorszyły był wyższy i wyniósł 65%.
Obecnie wg badania warunki działalności gospodarczej pogorszyły się dla 60% dużych firm oraz 57% małych i średnich.
Nie zauważyło znaczącej różnicy w prowadzeniu biznesu 39% małych przedsiębiorstw oraz 38% średnich i dużych.

W załączeniu, do wiadomości e-mail dla Członków Klubu przesyłamy prezentację z posiedzenia WRDS w maju.

Wierzymy, że jest to materiał warty poświęcenia trochę uwagi.

Walne Zgromadzenie Członków SKB-ZP

Posted by

Coroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie za nami.

Spotkanie odbyło się 21 kwietnia 2022 w Sali Królewskiej Restauracji Strzelnica
w Starogardzie Gd. Początek spotkania był dobrą okazją aby porozmawiać przy kawie z członkami klubu, zarządem oraz zaproszonymi gośćmi. Następnie podsumowano działalności w trakcie trudnego
roku 2021, zatwierdzono sprawozdania oraz udzielono absolutorium Członkom organów
Związku – Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, gdzie wszyscy
członkowie uzyskali absolutorium za 2021r.

Spotkanie przedsiębiorców było także okazją do zapoznania się z możliwościami wsparcia przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, bowiem Prezes Strefy Pan Przemysław Sztandera przedstawił prezentację o Wspieraniu nowych inwestycji przez PSSE, oraz możliwościach uzyskania zwolnienia z podatku
dochodowego, co cieszyło się wielkim zainteresowaniem.

Posiedzenie Zarządu SKB-ZP kwiecień 2022

Posted by

W dniu 05 kwietnia 2022r. (wtorek) o godz. 10:00,

w Restauracji Strzelnica w Starogardzie Gd., przy ul. Brackiej 1

odbyło się planowane posiedzenie zarządu.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

I posiedzenie Rady Interesariuszy Pomorskiej Szkoły Wyższej

Posted by

W siedzibie uczelni odbyło się w dniu dzisiejszym pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. To efekt porozumienia o współpracy jaką podpisała w styczniu br. Uczelnia z samorządami, instytucjami i organizacjami lokalnymi, w tym z Starogardzkim Klubem Biznesu – Związek pracodawców.


Celem współpracy jest wsparcie Uczelni w realizacji zaplanowanych działań. Do takich planów (na dzień dzisiejszy) zalicza się wprowadzenie nowych kierunków studiów w zakresie m.in. bezpieczeństwa wewnętrznego (zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo a także bezpieczeństwo zdrowotne.


Uczelnia także podejmuje wyzwanie dokładając swoją cegiełkę dla wsparcia uchodźców
z Ukrainy w formie uruchomienia kursów języka polskiego.

Przedsiębiorcy SKB-ZP dla uchodźców

Posted by


W dniu 15 marca 2022 odbyło się posiedzenie Zarządu SKB-ZP, które zdominowane było troską
o wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Niekiedy ze łzami w oczach i z nieukrywanym wzruszeniem
przedsiębiorcy dzielili się swoimi odczuciami jakie doznają przyjmując pod swój dach kobiety i dzieci
uciekające przed wojną a także informowali o podjętych już działaniach wspierających.
Przedsiębiorcy dają piękny wyraz solidarności z obywatelami Ukrainy. Otwierają im swoje domy i
serca w najtrudniejszym dla nich czasie, nie zważając na własne zawirowania i trudności biznesowe.
Deklarują także daleko idące wsparcie dla samorządów lokalnych w obszarach wsparcia
instytucjonalnego i skoordynowanego biorąc udział w Zespole ds. Wsparcia powołanym przy
Prezydencie Miasta Starogard Gd.


Wszystkie osoby prowadzące biznes, które chcą pomóc przybywającym na Kociewie obywatelom
Ukrainy mogą zgłaszać się pod adresy wskazane w dostępnych kampaniach informacyjnych
przekazywanych przez SKB-ZP do przedsiębiorców, w tym do Klubu. W jednym miejscu zgromadzone
będą dane o przedsiębiorcach oferujących wsparcie, zwłaszcza w zatrudnieniu, oferując pracę w
zupełnie różnych zakresów usług, z których będą mogli skorzystać uchodźcy szukające pracy i
pomocy.


Do akcji wsparcia włącza się coraz więcej firm i przedsiębiorców mając nadzieję, że przyjęta w trybie
pilnym spec ustawa pozwoli na stworzenie namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób,
które przyjechały z Ukrainy do Polski.
Oby wszystkim na długo wystarczyło sił, motywacji i serca.

Członkowie klubu