Budowa Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego

Dnia 31 sierpnia br. odbyła się I Konferencja (z cyklu sześciu) prowadzona w formie warsztatów, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, instytucji i aktywnych mieszkańców. Celem Konferencji jest integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz partnerskich projektów służących ożywieniu obszarów, gmin, firm i instytucji a także wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych.

Członkowie klubu