Archive for maj, 2022

Studia podyplomowe – Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Posted by

Na prośbę Dyrektora Państwowej Szkoły Wyższej w Starogardzie (Członka SKB-ZP), informujemy o uruchomieniu studiów podyplomowych.
Jednocześnie zachęcam Państwa i państwa pracowników do skorzystania z tej formy zdobywania kolejnych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji co zapewne pozytywnie wpłynie na rozwój osobisty jak i firmy.

Bliższych informacji udziela:

Jacek Piotr Łepek  – Dyrektor Zarządzający
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
tel/fax. 058 56 300 90/600 935 689
www.psw.stg.pl

Czekamy na nowych … Ambasadorów Kociewia i wydobywamy Perełki Kociewia

Posted by

W Piasecznie niedaleko Gniewa, w tczewskim powiecie dnia 25 sierpnia 2018
roku, przy okazji „Piaseczno Folklor Festiwal”, Kociewiacy i miłośnicy Kociewia
spotkali się na I Walnych Plachandrach. Właśnie wtedy pierwszy raz przyznano tytuły
Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia. W następnym roku plachandrowanie
zakończyło się w Wirtach, gdzie odbywał się Jarmark Kociewski. Tam także ogłoszono
Perełki Kociewia i Ambasadorów. Na rok 2020 zaplanowane były III Walne
Plachandry podczas Festiwalu Smaku w Grucznie niedaleko Świecia. Niestety
pandemia uniemożliwiła realizację tego pomysłu. Podobnie było w roku następnym…

Ale oto nadszedł rok 2022 i pojawiła się możliwość organizowania imprez
i uroczystości. W związku z tym nadchodzi czas na zgłaszanie kandydatur do
tytułów Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia.
Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery życia
społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej
i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje,
stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy
nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem
otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta
promocja tego regionu.


Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu może zostać przedsiębiorstwo, które
wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego
i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera

  • poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na Kociewiu.
    W tej kategorii przyznaje się ów honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro
    i małym oraz średnim i dużym.

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia)
o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka,
sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.
Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu
Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski (załączniki do regulaminów) składać należy w
terminie do 15 czerwca 2022 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul.
Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka
Kociewia). Regulaminy nagród jak i formularze wniosków znajdziecie Państwo na
stronie internetowej www.kociewie24.eu

Sytuacja Gospodarcza województwa pomorskiego

Posted by

W poprzednim badaniu, w lutym 2022, odsetek firm, które uznały, że warunki się pogorszyły był wyższy i wyniósł 65%.
Obecnie wg badania warunki działalności gospodarczej pogorszyły się dla 60% dużych firm oraz 57% małych i średnich.
Nie zauważyło znaczącej różnicy w prowadzeniu biznesu 39% małych przedsiębiorstw oraz 38% średnich i dużych.

W załączeniu, do wiadomości e-mail dla Członków Klubu przesyłamy prezentację z posiedzenia WRDS w maju.

Wierzymy, że jest to materiał warty poświęcenia trochę uwagi.

Członkowie klubu