Archive for kwiecień, 2022

Walne Zgromadzenie Członków SKB-ZP

Posted by

Coroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie za nami.

Spotkanie odbyło się 21 kwietnia 2022 w Sali Królewskiej Restauracji Strzelnica
w Starogardzie Gd. Początek spotkania był dobrą okazją aby porozmawiać przy kawie z członkami klubu, zarządem oraz zaproszonymi gośćmi. Następnie podsumowano działalności w trakcie trudnego
roku 2021, zatwierdzono sprawozdania oraz udzielono absolutorium Członkom organów
Związku – Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, gdzie wszyscy
członkowie uzyskali absolutorium za 2021r.

Spotkanie przedsiębiorców było także okazją do zapoznania się z możliwościami wsparcia przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, bowiem Prezes Strefy Pan Przemysław Sztandera przedstawił prezentację o Wspieraniu nowych inwestycji przez PSSE, oraz możliwościach uzyskania zwolnienia z podatku
dochodowego, co cieszyło się wielkim zainteresowaniem.

Posiedzenie Zarządu SKB-ZP kwiecień 2022

Posted by

W dniu 05 kwietnia 2022r. (wtorek) o godz. 10:00,

w Restauracji Strzelnica w Starogardzie Gd., przy ul. Brackiej 1

odbyło się planowane posiedzenie zarządu.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Członkowie klubu