Archive for marzec, 2022

I posiedzenie Rady Interesariuszy Pomorskiej Szkoły Wyższej

Posted by

W siedzibie uczelni odbyło się w dniu dzisiejszym pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. To efekt porozumienia o współpracy jaką podpisała w styczniu br. Uczelnia z samorządami, instytucjami i organizacjami lokalnymi, w tym z Starogardzkim Klubem Biznesu – Związek pracodawców.


Celem współpracy jest wsparcie Uczelni w realizacji zaplanowanych działań. Do takich planów (na dzień dzisiejszy) zalicza się wprowadzenie nowych kierunków studiów w zakresie m.in. bezpieczeństwa wewnętrznego (zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo a także bezpieczeństwo zdrowotne.


Uczelnia także podejmuje wyzwanie dokładając swoją cegiełkę dla wsparcia uchodźców
z Ukrainy w formie uruchomienia kursów języka polskiego.

Przedsiębiorcy SKB-ZP dla uchodźców

Posted by


W dniu 15 marca 2022 odbyło się posiedzenie Zarządu SKB-ZP, które zdominowane było troską
o wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Niekiedy ze łzami w oczach i z nieukrywanym wzruszeniem
przedsiębiorcy dzielili się swoimi odczuciami jakie doznają przyjmując pod swój dach kobiety i dzieci
uciekające przed wojną a także informowali o podjętych już działaniach wspierających.
Przedsiębiorcy dają piękny wyraz solidarności z obywatelami Ukrainy. Otwierają im swoje domy i
serca w najtrudniejszym dla nich czasie, nie zważając na własne zawirowania i trudności biznesowe.
Deklarują także daleko idące wsparcie dla samorządów lokalnych w obszarach wsparcia
instytucjonalnego i skoordynowanego biorąc udział w Zespole ds. Wsparcia powołanym przy
Prezydencie Miasta Starogard Gd.


Wszystkie osoby prowadzące biznes, które chcą pomóc przybywającym na Kociewie obywatelom
Ukrainy mogą zgłaszać się pod adresy wskazane w dostępnych kampaniach informacyjnych
przekazywanych przez SKB-ZP do przedsiębiorców, w tym do Klubu. W jednym miejscu zgromadzone
będą dane o przedsiębiorcach oferujących wsparcie, zwłaszcza w zatrudnieniu, oferując pracę w
zupełnie różnych zakresów usług, z których będą mogli skorzystać uchodźcy szukające pracy i
pomocy.


Do akcji wsparcia włącza się coraz więcej firm i przedsiębiorców mając nadzieję, że przyjęta w trybie
pilnym spec ustawa pozwoli na stworzenie namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób,
które przyjechały z Ukrainy do Polski.
Oby wszystkim na długo wystarczyło sił, motywacji i serca.

Konsultacje Przedsiębiorców SKB-ZP z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

Posted by


Przedsiębiorcy zrzeszeni w SKB-ZP mieli możliwość w ramach środowych spotkań konsultacyjnych z Panią Naczelnik Małgorzatą Resmerowską oraz Specjalistami Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gd., do zapoznania się w szczególności z:

– zasadami opodatkowania i zwolnień towarów i usług przekazywanych na rzecz skutków działań wojennych dla uchodźców Ukrainy a także przekazywanych na rzec Agencji Rezerw Strategicznych, w tym Szpitali itp.

– zmianami opodatkowania zawartych w „Polskim Ładzie”, wprowadzenia nowych form opodatkowania a także możliwości zastosowania ulg podatkowych (w tym na zabytki, sport, sponsoring oraz ulgi ekspansji).

Pani Naczelnik zwróciła także szczególną uwagę na nowe regulacje prawne dotyczące:

– nielegalnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w tym osób bezrobotnych

– konsekwencji prawnych, karnych z tytułu płacenia wynagrodzenia „pod stołem”

– CIT-u Estońskiego, udzielając jednocześnie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania, w tym zastosowanie tzw.
instytucji ”działalności nierejestrowanej” i „czynnego żalu”.

Na pomoc Ukrainie!

Posted by

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją na Ukrainie, przesyłam zestawienie najważniejszych działań podjętych przez Samorząd Województwa Pomorskiego i jego jednostki organizacyjne, a także informacje uzyskane od Miasta Gdańsk i z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obecnie koordynujemy najważniejsze potrzeby zgłaszane do punktów informacyjnych, pracujemy nad uruchomieniem strony internetowej, która będzie dedykowana pomocy dla Ukrainy.

Poniżej przesyłam najważniejsze informacje dotyczących udzielanej pomocy.

PUNKTY INFORMACYJNE dla uchodźców  z Ukrainy:

Oficjalny punkt informacyjno-koordynujący Gdańska znajduje się pod adresem ul. Dolna Brama 8, infolinia +48 500 218 337.

Punkt informacyjny dla uchodźców  z Ukrainy został również uruchomiony w budynku Dworca PKP Gdańsk Główny, przy ul. Podwale Grodzkie 1 (8.00-20.00)

E-mail: infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl

INFOLINIE:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej z Urzędu Marszałkowskiego uruchomił telefon wsparcia: Pomorska Linia Kontaktowa 58 32 68 740. Pod tym numerem można otrzymać pomoc i uzyskać informację. Pomorskie gminy tworzą bazę danych o możliwych miejscach pobytu dla uciekinierów
z Ukrainy. W pomoc zaangażowane są także Pomorskie Szpitale.

Całodobowa, Pomorska Infolinia dla Uchodźców tel. 734-117-307 oraz infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl zostały przygotowane przez Wojewodę Pomorskiego dla osób z Ukrainy, potrzebujących pomocy oraz informacji w zakresie:

 • możliwości zakwaterowania na terenie województwa pomorskiego, w obiektach przygotowanych przez PUW;
 • adresach placówek Straży Granicznej (dla obywateli Ukrainy, którzy mają tzw. nieuregulowany status np. nie posiadają paszportów lub innego dowodu tożsamości);
 • kwestiach związanych z pomocą medyczną, żywnościową itp.

Wydano również dwujęzyczne ulotki do pobrania na stronie www.gdansk.uw.gov.pl 

POMOC PRAWNA:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku organizuje bezpłatną pomoc prawną dla ludności Ukraińskiej. OIRP oferuje wsparcie prawne w:

 • procedurach azylowych,
 • uzyskaniu statusu uchodźcy  (pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany),
 • procedurze legalizacji pobytu (pobyt czasowy),
 • załatwieniu innych formalności związanych z pobytem w Polsce,
 • zapisaniu dziecka do szkoły  (prawa/obowiązku dziecka do edukacji),
 • prawa dziecka do opieki zdrowotnej.

Koordynatorką ds. pomocy prawnej dla ludności Ukraińskiej jest mecenas Agnieszka Budzyńska. kontakt pod adresem email: agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl

Wszelkie aktualizacje i dodatkowe informacje dotyczące pomocy prawnej będą ukazywać się pod linkiem: https://oirp.gda.pl/kategoria/aktualnosci/ukraina/

OPIEKA MEDYCZNA:

Zgodnie z ogłoszeniem Narodowego Funduszu Zdrowia, obywatelom Ukrainy potrzebującym pomocy medycznej od lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, zostanie udzielona adekwatna pomoc. Równolegle odbywają się prace na specjalnymi rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią rozliczenie takich świadczeń medycznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NFZ: 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA:

Od poniedziałku, 28 lutego 2022 r. do odwołania, uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli bezpłatnie podróżować pociągami regionalnymi na terenie całego województwa. Bezpłatne przejazdy dotyczą pociągów Polregio oraz SKM. Do podróży wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską wprowadzą także gminy zrzeszone w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.

Obywatele Ukrainy przez najbliższe 4 tygodnie mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami kategorii ekonomicznych TLK i IC PKP Intercity w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

MOŻESZ POMÓC:

Gdańska uruchomiły stronę internetową  www.ukraina.gdansk.pomaga.pl W Gdańsku całość działań związanych zarówno ze zgłaszanymi potrzebami, jak i chęcią pomocy koordynuje Fundacja Gdańska poprzez formułę „Gdańsk Pomaga”. Na tej stronie przyjmowane są zgłoszenia od osób, które potrzebują pomocy, jak i od tych, które taką pomoc deklarują.

Miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy – województwo pomorskie

Formularz ma na celu zbadanie możliwości różnych instytucji publicznych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom potrzebującym pomocy i schronienia. Formularz nie dotyczy zgłoszeń od osób fizycznych.

Gdy chcesz pomóc uzupełnij formularz. Dokładnie opisz jak możesz pomóc – im bardziej szczegółowy opis, tym łatwiej będzie nam rozdysponować pomoc (wsparcie psychologiczne dla uchodźców, zakwaterowanie, tłumaczenie, opieka nad dziećmi, inna pomoc wolontariacka, chcesz oddać rzeczy) https://ukraina.gdanskpomaga.pl/chce-pomoc/

W przypadku pytań dot. formularza uprzejmie proszę o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Maciejem Kochanowski tel. 58 326 87 54, e-mail.: m.kochanowski@pomorskie.eu

GDY POTRZEBUJESZ POMOCY:

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

https://www.facebook.com/cwiitrojmiasto/

Portal rządowy – W tym miejscu można zgłaszać gotowość do pomocy oraz zapotrzebowanie na nią.

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Urząd do Spraw Cudzoziemców

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

https://www.gov.pl/web/udsc/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z-ukrainy

Pomoc prawna:

https://www.facebook.com/groups/prawniczkiiprawnicyukraincom/

Pomoc humanitarna:

https://www.gov.pl/web/polskapomoc/pomagamukrainie—koordynacja-pomocy-humanitarnej

JESTEŚ PRACODAWCĄ i chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl   Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524.

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:

 • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
 • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
 • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
 • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy poproś urząd pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Twoja oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy – https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

Pracodawco pamiętaj!
Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego jeden
z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy.
 • Zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rynek-pracy—pomoc-dla-obywateli-ukrainy

https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-w-Polsce

Szanowni Państwo,

Będziemy informować Państwa na bieżąco, w trakcie zdobywania kolejnych informacji, o podejmowanych bieżących inicjatywach wsparcia uchodźców, jak również długofalowych z zakresu edukacji, rynku pracy, pomocy mieszkaniowej i prawnej.

Na adres sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, e-mail: prp@pomorskie.eu, możecie Państwo przysyłać wszelkie pytania dot. wsparcia potrzebnego dla pracowników z Ukrainy, zatrudnionych w Państwa firmach.    

Członkowie klubu