Archive for grudzień, 2021

Życzenia świąteczne

Posted by

Niech zbliżające się świeta Bożego Narodzenia

będą czasem pokoju, harmonii, ciepła rodzinnego, miłości i radości

a

Nowego 2022 Rok obfituje w sukcesy oraz spełnione marzenia.

Życzymy zdrowia, optymizmu i szczęścia.

Bądźmy razem, wspierajmy się wzajemnie.

Zmiany w Ubezpieczeniach Społecznych i Zdrowotnych – Szkolenie

Posted by

Istotne zmiany wynikające z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

➢ Dobrowolne ubezpieczenia nie ustają wskutek opłacenia składki po terminie,
➢ Korekty dokumentów rozliczeniowych można dokonać najpóźniej 5 lat po upływie
terminu na opłacenie składek w oparciu o dokumenty rozliczeniowe,
➢ Obowiązkowe PUE ZUS dla przedsiębiorców.

W ślad za szkoleniem przesłaliśmy członkom klubu mailowo prezentację i odpowiedzi.

Spotkanie „Polski Ład” zorganizowane przez SKB-ZP wraz z kancelarią Mentzen

Posted by

Na prośbę uczestników spotkania „Polski Ład” , które odbyło się w dniu 16.12.2021 zostały przesłane do członków SKB-ZP informacje z spotkania oraz prezentacja.

Główne założenia „Polskiego Ładu”

▪ Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie (dotyczy dochodów
opodatkowanych na skali, tj. np. etatu, zlecenia, powołania, „innych źródeł”)
▪ Zwiększenie pierwszego progu skali podatkowej do 120 tys. zł rocznie (dotyczy dochodów
jak wyżej);
▪ Wprowadzenie nieodliczanej składki zdrowotnej, w różnych wysokościach:
o 9% dla podatników na zasadach ogólnych (np. etat, zlecenie, powołania, dział. gosp.)
o 4,9% dla podatników na podatku liniowym;
o składka kwotowa (ok. 300, 500 lub 900 zł miesięcznie) dla podatników na ryczałcie
▪ Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
▪ Podatek od przerzuconych dochodów
▪ Regulacje dot. „ukrytej dywidendy” (od 2023)
▪ Znaczna liberalizacja przepisów dot. estońskiego CIT

Podsumowanie współpracy w 2021 r.

Posted by

Posiedzenie Zarządu SKB-ZP kończące rok 2021 odbyło się z udziałem zaproszonych gości: Prezydenta Miasta Starogard Gd. Janusza Stankowiaka oraz Zastępców Prezydenta Tadeusza Błędzkiego i Macieja Kalinowskiego. Celem spotkania było podsumowanie współpracy oraz określenie kontynuacji działań w roku 2022. Prezydenci odnieśli się do ważnych dla środowiska aktualnie realizowanych inwestycji publicznych jak i planowanych w roku przyszłym. Nie pozostawiono także odpowiedzi na zapytanie o długo oczekiwaną obwodnicę Starogardu i ochronę środowiska.

Członkowie Zarządu – Przedsiębiorcy podziękowali Prezydentom za przychylność, za zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej znajdują się przedsiębiorcy, zwłaszcza niektórych branż oraz za wsparcie, bowiem przeciągająca się pandemia daje się we znaki wszystkim a jej skutki w największym gospodarczym i finansowym wymiarze ponoszą przedsiębiorcy. Wszech obecne wzrosty cen nośników (paliwa, energia) jak i brak rąk do pracy oraz wprowadzone restrykcje Covid-owe powodują niepokój, dezorganizacje i niepewność „jutra”.

Spotkanie było także okazją do złożenia wzajemnie życzeń świąteczno-noworocznych.

Obawy przedsiębiorców przed „Polskim Ładem”

  • Ustawa „Polski Ład” to ponad 700 stron przepisów. Jak się w tym odnaleźć, dostosować, wdrożyć i przestrzegać w przedsiębiorstwie spędza sen z powiek wszystkim przedsiębiorcom. Dlatego też SKB-ZP wychodząc naprzeciw swoim Członkom zaprosiło na spotkanie z przedsiębiorcami Kancelarię Prawną Mentzen, profesjonalnego Doradcę Podatkowego, która 16.12.2021 przekaże zainteresowanym najbardziej istotne kwestie oraz udzieli odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania związane z „Polskim Ładem”.

Członkowie klubu