Archive for wrzesień, 2021

Posiedzenie Zarządu SKB-ZP

Posted by

Planowane posiedzenie zarządu (po przerwie wakacyjnej) odbędzie się 14.09.2021r. w formie bezpośredniego spotkania, jednak z zachowaniem rygorów sanitarnych (odstęp, dezynfekcja, maseczki). Przedmiotem posiedzenia będzie w szczególności akceptacja proponowanych zmian do Statutu Związku oraz przystąpienie Związku do Klastra Energetycznego „Eko Kociewie” jako członek wspierający.

Konsultacje społeczne dotyczące Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027

Posted by

W miesiącu wrześniu br. przystąpiliśmy do konsultacji społecznych oraz dialogu w przedmiocie planowanych Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. Udostępniono wszystkim członkom związku linki, umożliwiając tym samym możliwość szczegółowego zapoznania się z dostępnym materiałem oraz możliwość wypowiedzenia się na ten temat wraz z przekazaniem swoich propozycji, uwag i wątpliwości bezpośrednio do adresatów lub do biura Klubu.

Planowany „Klaster Energetyczny”

Posted by

Z inicjatywy przedsiębiorców, starosty starogardzkiego, prezydenta miasta oraz gmin ościennych a także SKB-ZP podjęto rozmowy zmierzające do powołania Klastra Energetycznego. W ostatnim dniu sierpnia br. lider oraz partnerzy podpisali List Intencyjny, wyrażający wole powołania klastra pn. „EKO KOCIEWIE” Aktualnie przy wsparciu profesjonalnego doradztwa trwają prace nad opracowaniem projektu umowy partnerskiej, celem powołania i zarejestrowania organizacji, która zobowiązana będzie działać na podstawie ustawy o Klastrze Energetycznym, prawie energetycznym i ustawy o OZE.

„Spotkania Środowe” przedsiębiorców ze specjalistami

Posted by

Z dniem 8 września br. wznowiliśmy cykl spotkań tematycznych, w których Członkowie Związku mają możliwość bezpośredniego dialogu, zadawania pytań specjalistom różnych branż i instytucji.

Aktualnie, planowane spotkania odbywać się będą co drugą środę w godz. 10.oo – 12.oo. O miejscu spotkań informować będziemy na bieżąco, w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

Tematem przewodnim spotkania środowego, które odbyło się 8.09.2021r. były zmiany w prawie budowlanym, adresowane w szczególności do aktualnych i przyszłych inwestorów.

Kolejne zaplanowane spotkanie przypada na 22.09.2021r. Zachęcamy Państwa do zarezerwowania sobie terminu w kalendarzu oraz zgłaszania swego uczestnictwa, bowiem tematem spotkania będą podatki i zmiany ich przepisów, a będziemy mieli przyjemność gościć i porozmawiać z Panią Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gd. – „Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorcom”.

Budowa Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego

Posted by

Dnia 31 sierpnia br. odbyła się I Konferencja (z cyklu sześciu) prowadzona w formie warsztatów, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, instytucji i aktywnych mieszkańców. Celem Konferencji jest integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz partnerskich projektów służących ożywieniu obszarów, gmin, firm i instytucji a także wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych.

Członkowie klubu