Archive for czerwiec, 2021

Walne Zgromadzenie Członków SKB-ZP

Posted by

W dniu 22 czerwca br. w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gd. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związek Pracodawców. Przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium dla członków zarządu za rok 2020. W związku z zakończeniem kadencji 2017-2021 Zgromadzenie dokonało także wyboru członków organów Związku na kolejną kadencję (2021-2025), w tym wyboru Prezesa Związku, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przyjęło także Strategię Działania na kolejne 3 lata.

Prezes Związku podziękowała wszystkim Członkom Związku za współpracę oraz za zaufanie. Pogratulowała wyboru na kolejną kadencję, życząc satysfakcji z podjętych wyzwań oraz podziękowała ustępującym członkom za wkład pracy z nadzieją na dalsze zaangażowanie na rzecz działalności i rozwoju Klubu.

Członkowie klubu