Archive for marzec, 2021

Gratulujemy zespołowi Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim !!!

Posted by

Składamy serdeczne gratulacje Pani Naczelnik i Pracownikom Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gd. za zdobycie I miejsca w konkursie „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcom”.

To dla nas duma i zaszczyt, że Związek był tym razem współorganizatorem tego konkursu na zaproszenie Kanclerza Loży Gdańskiej i w/ce Prezesa Zarządu Business Centre Club Pana Macieja Dobrzynieckiego.

Starogardzki Klub Biznesu przystąpił do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP

Posted by

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców (SKB-ZP) przystąpił zgodnie z potwierdzoną decyzją wydaną w dniu 06.04.2020 przez Rzecznika MiŚP do Rady Przedsiębiorców, stanowiącej organ pomocniczy o charakterze opiniodawczo-doradczym działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Radę Przedsiębiorców tworzą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców, w szczególności:

 • wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
 • monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
 • opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP

więcej informacji o Radzie Przedsiębiorców pod linkiem: https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/

Sztab Pomorskich Przedsiębiorców

Posted by

Od 16.03.2020 organizacje pracodawców z województwa pomorskiego spotykają się regularnie w trybie online, które na bieżąco opracowują wnioski i apele dotyczące przeciwdziałania trudnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorców pomorza m.in. do władz szczebla samorządowego i centralnego. Początkowo nazwano tą inicjatywę Sztabem Kryzysowym Pomorskich Przedsiębiorców, lecz w dniu 24.11.2020 postanowiono przekształcić w Sztab Pomorskich Przedsiębiorców.

Starogardzki Klubu Biznesu-Związek Pracodawców jest współzałożycielem Sztabu, Klub w Sztabie reprezentuje prezes Barbara Stanuch oraz w roli zastępcy Bartosz Grochowski – członek Zarządu.

Obecnie w skład Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców wchodzi 14 organizacji zrzeszających przedsiębiorców województwa pomorskiego:

 1. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 2. Loża Gdańska Business Centre Club,
 3. Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,
 4. Pracodawcy Pomorza,
 5. Gdański Klub Biznesu,
 6. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 7. Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
 8. Kaszubski Związek Pracodawców,
 9. Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,
 10. Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,
 11. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,
 12. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,
 13. Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,
 14. Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Członkowie klubu