Archive for październik, 2018

Spotkanie SKB-ZP nt. zmian w prawie podatkowym dla przedsiębiorców

Posted by

17 października z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców odbyło się spotkanie przedsiębiorców z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim Małgorzatą Resmerowską oraz zastępcą Januszem Pochylczukiem, którzy prezentowali zmiany w prawie podatkowym mające ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany” i dotyczyło zmian systemu podatkowego zgodnie z filozofią 3xP: przejrzystość, prostota i przyjazność.

Zastępca naczelnika US rozpoczął od zmian podatkowych, które już zostały wprowadzone.

Wśród nich wymienił ułatwienia w amortyzacji polegające na m.in. podwyższeniu limitu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł oraz poszerzeniu mechanizmu jednorazowej amortyzacji maszyn i urządzeń, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji tych środków trwałych do wysokości 100 tys. zł i szybciej zaliczają wydatki inwestycyjne w koszty uzyskania przychodów, zmniejszając w ten sposób bieżącą wysokość podatku.

Janusz Pochylczuk mówił również o likwidacji obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT, gdy zaliczka nie przekracza 1 tys. zł, likwidacji i złagodzeniu niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców opodatkowanych PIT (brak obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o powierzeniu prowadzenia KPiR biuru rachunkowemu), podniesieniu rocznego limitu przychodów, do którego podatnicy mogą prowadzić uproszczoną księgowość z 1,2 do 2 mln euro oraz zwiększeniu maksymalnego rocznego progu przychodów uprawniającego do korzystania w kolejnym roku podatkowym z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 150 tys. do 250 tys. euro.

Z innych korzystnych zmian dla przedsiębiorców wymienił także rozszerzenie zakresu ulg na prace badawczo-rozwojowe: zwiększenie wysokości odliczenia do 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podatników, a dla podatników mających status centrów badawczo-rozwojowych – do 150 proc., rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o poniesione wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R czy umożliwienie przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych korzystania z ulgi  w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych niestanowiących kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE.

Zastępca naczelnika US zaznaczył, że wprowadzono szereg mechanizmów wspierających przedsiębiorców, m.in. technologię, która pozwala chronić uczciwych podatników i sprawniej monitorować nieprawidłowości, podzieloną płatność umożliwiającą podzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na kwotę netto i kwotę podatku VAT, chroniącą uczciwych podatników przed konsekwencjami ich nieświadomego udziału w procesie wyłudzania podatku VAT czy usługi elektroniczne ułatwiające przedsiębiorcom kontakt z administracją skarbową i załatwianie spraw urzędowych (możliwość złożenia wniosku i uzyskania zaświadczenia oo niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości przez internet, ułatwienia w składaniu rozliczeń podatkowych i wniosków, weryfikacji kontrahentów).

Pochylczuk dodał, że obecnie przepisy są weryfikowane pod kątem eliminacji niepotrzebnych już przepisów, które stanowią jedynie obciążenie dla podatnika.

W dalszej części poinformował przedsiębiorców o planowanych zmianach.

Zapowiedział planowane zwolnienie firm od 2019 r. z obowiązku składania deklaracji VAT, prace nad uproszczeniem systemu VAT, dzięki którym podatnicy będą mieli większą pewność co do stosowania przepisów podatkowych oraz plan stworzenia jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT mającej pomóc przedsiębiorcom w weryfikacji wiarygodności kontrahentów.

Pochylczuk wspomniał również o zamiarze wprowadzenia tzw. kas on-line umożliwiających bezpośrednią wysyłkę danych do Centralnego Repozytorium Kas, zmniejszeniu obowiązków informacyjnych dla firm, ujednoliceniu formularzy deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy leśnego i umożliwieniu ich składania w formie elektronicznej we wszystkich gminach, planowanych zmianach w podatku od czynności cywilnoprawnych umożliwiających podatnikom dokonującym wielu jednorodnych czynności składanie zbiorczej deklaracji za cały miesiąc, zamiarze obniżenia stawki CIT dla najmniejszych przedsiębiorców do 9 proc., podwyższeniu limitu odpisu samochodu osobowego w firmie z 20 tys. euro do 150 tys. zł., wprowadzeniu możliwości obniżenia dochodu o hipotetyczny koszt odsetkowy oraz możliwości uwzględnienia wartości zadłużenia w kosztach uzyskania przychodu z tytułu wniesienia takiego zobowiązania jako wkładu do spółki.

Zapowiadał także wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty w przypadku, gdy nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy, podwyższenie progu małego podatnika w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży i możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika. W planach jest też skrócenie ze 150 dni do 120 dni terminu ulgi umożliwiającej wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących „ulgi za złe długi” z analogicznymi zmianami po stronie dłużnika.

Zastępca naczelnika US mówił ponadto o pracach nad nową, przyjazną przedsiębiorcom ordynacją podatkową, która miałaby zapewnić jeszcze większą ochronę podatnika w relacjach z organem podatkowym oraz zamiarze wprowadzenia tzw. ulgi Innovation Box polegającej na preferencyjnym opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie.

Pochylczuk zachęcał przedsiębiorców do korzystania z interpretacji indywidualnych przepisów podatkowych i poinformował, że w planach jest także wprowadzenie możliwości składania przez organizacje branżowe wniosków o wydawanie interpretacji ogólnych.

Wizyta Prezydentów w firmie „Adamowscy”

Posted by

W styczniu 2017 roku otworzyli w Starogardzie Gdańskim odnowiony salon Renault, urządzony według nowych standardów. Po ponad półtora roku działalności salon w ramach spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami  odwiedził prezydent miasta. Janusz Stankowiak w gościnne progi Barbary i Krzysztofa Landowskich zawitał 9 października 2018 r.

Salon Renault i Dacia Adamowscy przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim to jeden z najnowocześniejszych obiektów sieci autoryzowanych dealerów marki Renault w Polsce. Działa od roku 1974 roku. W 2016 roku został kompleksowo przebudowany i dostosowany do aktualnie obowiązujących standardów. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się w styczniu 2017 roku.

Po ponad półtora roku działalności właściciele Barbara i Krzysztof Landowscy zaprosili władze miasta do rozmowy o tym, jak firma radzi sobie w nowej odsłonie wedle nowych standardów. Prezydentowi Januszowi Stankowiakowi towarzyszyli wiceprezydent miasta Przemysław Biesek-Talewski oraz naczelnik Wydziału Inicjatyw Społecznych Tadeusz Błędzki. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców, który jest inicjatorem spotkań prezydenta z lokalnymi przedsiębiorcami – prezes Grzegorz Borzeszkowski i wiceprezes Elżbieta Remiasz.

Goście zostali przywitani w salonie Renault, w którym zapoznali się z aktualną ofertą francuskiej marki samochodowej. Przy okazji Krzysztof Landowski w dużym skrócie opowiedział im o działaniach firmy i planach inwestycyjnych.

– Obecnie prowadzimy dużą inwestycję w Grudziądzu. Przebudowujemy tamtejszy salon, dostosowując go, podobnie jak ten w Starogardzie, do nowych standardów – powiedział właściciel firmy. – Będzie urządzony w podobnym stylu, ale dużo mniejszy – zaznaczył. – Ponieważ rozbudowie salonu towarzyszy także gruntowna modernizacja serwisu, mamy wiele pomysłów na udoskonalenie obsługi posprzedażnej. W pewnych obszarach musimy dokonać zmian w świadomości ludzi, zwłaszcza personelu, gdyż stare schematy sprzedaży przestały już działać. W tej chwili obowiązują nas zasady sprzedaży tzw. 3.0. Musimy podążać w ich kierunku, aby się przebić na rynku i być konkurencyjnym. Stawiamy na gościnność i pełen profesjonalizm.

Prezydent był ciekawy, czy w starogardzkim salonie można kupić najnowszy model marki Renault.
– Nie tylko najnowszy, ale ponad 30 różnych modeli. Zamówienia realizujemy pod klienta – wyjaśnił Krzysztof Landowski. – pod względem sprzedaży zeszły rok był całkiem udany. Sprzedaliśmy 847 aut. W tym roku chcemy przekroczyć liczbę 1000 .

Firma działa na obszarze od Chojnic po Trójmiasto i dalej po granice województwa kujawsko-pomorskiego w stronę Wisły. Po jej stronie jest też Kościerzyna.

– Z Kościerzyną wiążemy pewne nadzieje – kontynuował gospodarz. – Drzemie w niej potencjał, chociaż tam skutecznie działa nasza trójmiejska konkurencja. Powoli jednak odnosimy swoje małe sukcesy na tym rynku – zakończył Landowski.

Goście zwiedzili też warsztat, serwis, myjnie, czyli wszystko co jest potrzebne wymagającemu klientowi. W rozmowie dominowały tematy związane z motoryzacją i planami na poprawę infrastruktury drogowej w mieście. Sporo uwagi poświęcono też zasadom sprzedaży indywidualnej i zbiorowej oraz sposobom wynajmu samochodów, które objaśnił im Krzysztof Czochór – szef Działu Handlowego.

Z salonu przy ul. Zblewskiej udali do drugiej firmy, prowadzonej przez państwo Landowskich, do Hotelu Hubertus w Rokocinie. Tam zwiedzili stajnie i obejrzeli nowe sale konferencyjno-wykładowe oraz sale restauracyjne.

Wizyta Prezydentów w „Polpharmie”

Posted by

3 października Prezydent odwiedził największy zakład produkcyjny w Starogardzie – Zakłady Farmaceutyczne Polpharma. Była to jego 32 wizyta z cyklu spotkań z przedsiębiorcami. Po dziale pakowania tabletek gości oprowadził dyrektor Zakładu Produkcji Leków  Wojciech Kisielnicki.

Prezydenta miasta Janusza Stankowiaka, wiceprezydenta Przemysława Bieska-Talewskiego i Tadeusza Będzkiego – naczelnika Wydziału Inicjatyw Gospodarczych z ramienia kierownictwa Zakładów Farmaceutycznych Polpharma przywitał Stefan Lubawski. W spotkaniu 3 października uczestniczyli również Janina Lubawska, Wojciech Kisielnicki – dyrektor Zakładu Produkcji Leków Starogard, członek Zarządu Andrzej Dziuban, Dominika Kotuła z wydziału PR oraz przedstawiciele SKB ZP – Edward Sobiecki i Mariusz Szwarc.

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma to największy zakład produkcyjny w Starogardzie Gdańskim. Zatrudnia blisko 2200 pracowników i produkuje ponad 130 milionów opakowań tabletek z 450 mln ogólnopolskiej, rocznej produkcji ZF Polpharma.

– Pod koniec przyszłego roku zamierzamy ruszyć z budową nowego zakładu form parenteralnych. W tej chwili trwa projektowanie. Pierwsza produkcja leków ma się rozpocząć w 2020 roku. Pełną parą zakład ruszy w 2022 roku. Będziemy potrzebować blisko 500 nowych wykwalifikowanych pracowników, głównie: inżynierów, chemików, automatyków, informatyków, kontrolerów jakości i logistyków – poinformował dyrektor Kisielnicki. – Wielu naszych pracowników dojeżdża do Starogardu z Gdańska, Tczewa a nawet Bydgoszczy. Wielu przeprowadziło się na Pomorze ze względu na pracę, lub zamierza to zrobić. Dobrze byłoby, gdyby Starogard miał dla nich atrakcyjną ofertę mieszkaniową, albo ułatwił im dojazd do miasta autobusami lub pociągiem z pobliskich miast.
Problem znalezienia nowych wykwalifikowanych pracowników, zapewnienia im mieszkań oraz możliwości łatwego dojazdu do zakładu były wiodącymi tematami środowej dyskusji z władzami miasta.

Członek Zarządu – Andrzej Dziuban wspomniał, że na przełomie sierpnia i września przeprowadzili w zakładzie audyt dotyczący potrzeb komunikacyjnych pracowników. Wielu z nich zgłaszało potrzebę dopasowania rozkładów jazdy do godzin ich pracy, zwiększenia liczby połączeń na trasie Starogard-Gdańsk lub Starogard-Tczew, a także dołożenia linii autobusowej na trasie ulica Powstańców Warszawskich – ulica Armii Krajowej – ZF Polpharma.
– Gdyby ułatwić naszym pracownikom dojazd do zakładu miejską komunikacją, wielu gotowych jest zostawiać auta w domu – przyznał Andrzej Dziuban. – Są zdania, że poruszanie się autobusami miejskimi jest prostsze, szybsze i mniej stresujące. Tak wynikało z ankiet – dodał członek Zarządu.

Prezydent Biesek –Talewski wyjaśnił, że miasto od lat koresponduje z Województwem w sprawie zwiększenia liczby pociągów lub przynajmniej zmiany rozkładu jazdy. Dodał, że sam korzysta z tego środka transportu i wie, jaki to stanowi problem.

– Z bezpośrednimi połączeniami kolejowymi z Gdańskiem problem jest taki, że czoła pociągów muszą się odwracać, a po drugie linia Tczew-Gdańsk jest elektryfikowana. Zatem trochę nieekonomiczne jest, aby pociągi spalinowe jeździły do Trójmiasta. Poza tym przesiadka w Tczewie nie jest aż tak uciążliwa. Problem stanowią połączenia na trasie Tczew – Chojnice przez Starogard  pod względem ich liczby i częstotliwości połączeń. Średnio co pół roku piszemy do Urzędu Marszałkowskiego, aby zmienić ten rozkład jazdy i zwiększyć liczbę połączeń. Dlatego prośba do Państwa. Skoro macie takie badania ankietowe, prosilibyśmy o wsparcie nas w tych negocjacjach. Wskazanie konkretnych potrzeb dla określonej grupy mieszkańców może być ważnym argumentem przemawiającym na naszą korzyść – powiedział wiceprezydent.

Jeśli chodzi o mieszkania prezydent poinformował, że za dwa lata Starogard powinien być gotowy z nową ofertą mieszkaniową. Mimo, że ogólnopolski program Mieszkanie Plus kuleje, podjął już decyzję, że miasto we własnym zakresie zaprojektuje 7 bloków mieszkalnych, które zaplanowane są do budowy w ramach rządowego programu. Dodał tylko, że jedyne obawy, jakie mają, to czy znajdą się na te mieszkania najemcy.

– Gdyby Polpharma chciała wynająć np. 50 mieszkań od miasta, byłby to dla nas dodatkowy bodziec, gwarantujący sukces tej inwestycji – zaznaczył wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski. – Wiadomo, że Państwo nie będziecie budować mieszkań dla nowych pracowników, tylko skorzystacie z oferty, jaka będzie na rynku. Warto się nad tym zastanowić – zakończył.

Uczestnicy spotkania sporo uwag wymienili też na temat, zagospodarowania parku, w którym Polpharma chciałaby w przyszłym roku urządzić swoje coroczne święto oraz zagospodarowania rzeki Wierzycy i kanału młyńskiego. Mariusz Szwarc podzielił się swoimi planami inwestycyjnymi w okolicy Młynów, starego Browaru i pałacu Wiecherta.
Gospodarze w krótkim przekazie filmowym zaprezentowali też gościom specyfikę zakładu oraz przekazali wiele informacji na temat prospołecznej działalności Polpharmy.

– Nie chcemy się chwalić, bo nie na tym polegają nasze działania wspierające kulturę, sport i rozwój nauki w mieście. Polpharma znana jest chociażby z tego, że od 2000 roku współfinansuje starogardzką koszykówkę. Po prostu pomagamy, tam gdzie pomóc możemy – powiedział Stefan Lubawski.

Oprócz sponsorowania imprez kulturalnych i sportowych, ZF Polpharma wspiera lokalne szkoły, stowarzyszenia i fundacje. M.in. stworzyła klasę dualną, gdzie młodzież pod okiem specjalistów z Polpharmy, na wysokiej klasy sprzęcie zdobywa praktykę w zawodzie chemika. Była też współtwórcą kierunku Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Organizuje wiele wydarzeń bezpośrednio skierowanych do mieszkańców, takich jak: Dzień Otwarty, gdzie każdy może zobaczyć co się w zakładzie robi, Święto Polpharmy, czyli rodzinny piknik z koncertem gwiazdy polskiej sceny rozrywkowej, Park Zdrowia czy Strefę Zdrowia podczas których można wykonać szereg badań profilaktycznych.

W czasie rozmowy dużo uwagi poświęcono też wolontariatowi pracowniczemu.

– Są w naszym zakładzie ludzie niezwykle zaangażowani społecznie – powiedziała Janina Lubawska. – Co roku Polpharma finansuje pomysły swoich pracowników, którzy przystępują do konkursu. Z około 20 inicjatyw wybranych na całą Polskę, 5-6 co roku jest realizowana na terenie miasta i gminy Starogard Gdański – dodała była szefowa Wydziału PR.

Między innymi w taki sposób powstał taras rekreacyjny przy MOPS w Gniewie. Odnowiona i doposażona została jadłodajnia dla bezdomnych przy Parafii św. Katarzyny, a starogardzki klub UKS Kociewie otrzymał specjalistyczną wykładzinę do ćwiczeń akrobatycznych.

– Niezmiernie cenimy w tych działaniach współudział samych beneficjentów z wolontariuszami. Mieszkańcy angażują się w te prace i w ten sposób sami sobie pomagają. Ideą przewodnią tych działań jest „Ludzie pomagają ludziom” – dodała Janina Lubawska.

Goście spotkania mieli przyjemność zobaczyć kilka krótkich filmów z inicjatyw wolontariackich pracowników ZF Polpharma.

Tradycyjnie na koniec spotkania goście udali się na produkcję. Dyrektor Wojciech Kisielnicki oprowadził ich po pracowni pakowania tabletek. Przy okazji wytłumaczył schemat, na którym opiera się produkcja leków, obowiązujące przy tym zasady bezpieczeństwa, rodzaje produkowanych w Starogardzie medykamentów, a także system zarządzania jakością.

Członkowie klubu