Archive for sierpień, 2018

Przedsiębiorcy o Transporcie Publicznym

Posted by

W ramach cośrodowych konsultacji w dniu 22.07 br. odbyło się spotkanie z V-ce Starostą Starogardzkim – Kazimierzem Chyłą oraz Naczelnikiem Wydziału Komunikacji – Józefem Kabałą poświęcone sprawom zrównoważonego rozwoju transportu w powiecie starogardzkim.

W trakcie dyskusji przedsiębiorcy podkreślali konieczność na rozwiązanie problemów komunikacyjnych z miejscowościami, które są słabo skomunikowane ze Starogardem Gdańskim. Podkreślano, że jest pilna konieczność wprowadzenia dyrektywy UE 1370/2007, która da możliwość wprowadzenia tzw. prawa wyłącznego co pozwoli władzom samorządowym planować transport w taki sposób, aby zyskami z linii rentownych finansować misję komunikowania linii nierentownych. Zwracano również uwagę na konieczność rozwiązywania problemu fikcyjnych biletów dla osób niepełnosprawnych i małych dzieci. Przedsiębiorcy apelowali o konieczność przyspieszenia prac nad nowelizacją Ustawy o Transporcie Publicznym.

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu

Posted by

W dniu 7 sierpnia w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zakątek Kociewia” w Białachowie należącym do Józefa Peki odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu SKB-ZP. W trakcie posiedzenia członkowie Zarządu i zaproszeni goście wysłuchali informacji Inspektora Powiatowego Sanepid-u – Alicji Ćwiklińskiej o działalności tej placówki oraz o problemach na linii Sanepid – firma.

Również zapoznano się z przygotowaniami do Zlotu Kociewiaków „Walne Plachandry” i wręczenia wyróżnień „Ambasador Kociewia”, które przedstawił Tomasz Damaszk – Prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.

Uczestniczący w posiedzeniu V-ce Starosta Starogardzki, Prezes Stowarzyszenia Kociewskiego podziękował SKB-ZP za współpracę i dokonał wręczenia okolicznościowego adresu.

Spotkanie z Ministrem Markiem Chodkiewiczem w Warszawie

Posted by

Z inicjatywy SKB-ZP i SKBO 6 sierpnia w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji Starogardu Gdańskiego z wiceministrem infrastruktury Markiem Chodkiewiczem. Tematem była obwodnica miasta i sposób doprowadzenia do zatwierdzenia jej przebiegu oraz wystąpienia o decyzję środowiskową.

Starogard Gdański reprezentowali: prezydent miasta Janusz Stankowiak, zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek-Talewski, wicestarosta powiatu starogardzkiego Kazimierz Chyła, poseł na Sejm RP Jan Kilian, a także przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy i SKB-ZP (Stefan Lubawski, Grzegorz Rozmus i Edward Sobiecki).

– Przypomnę, że ciągle nie zostało przyjęte przez GDDKiA Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. Obecnie trwa opracowanie dodatkowego wariantu przebiegu obwodnicy, łącznie z monitoringiem środowiska. Nierozstrzygnięta jest na dziś sprawa dodatkowych badań geologicznych, których oczekuje GDDKiA, a które wykraczają poza umowę samorządów z Transprojektem Gdańskim – powiedział wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski.

– Już po opracowaniu STEŚ (mimo, że wcześniej przedstawiciele centrali GDDKiA czynnie uczestniczyli w procesie jego tworzenia) padło hasło „optymalizacja”. GDDKiA zaleciła w protokole z posiedzenia KOPI opracowanie dodatkowego wariantu przebiegu obwodnicy na odcinku od węzła Południe (ul. Lubichowska) do ul. Pelplinskiej. Po uwzględnieniu tej i innych uwag z protokołu ponownie odbędzie się posiedzenie komisji zatwierdzającej STEŚ – tłumaczy Przemysław Biesek-Talewski.

– Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe gotowe było w sierpniu ubiegłego roku, posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych odbyło się 18 stycznia, a protokół otrzymaliśmy w czerwcu – dodaje zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych.

Minister zadeklarował, że wątpliwości te zostaną wkrótce wyjaśnione i że tak szybko, jak to możliwe, odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym nastąpi ostateczny wybór wariantu, a po nim złożony będzie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Przedstawiciele ministerstwa zadeklarowali też, że będą środki na kolejne etapy dokumentacji.

Przedsiębiorcy o inwestycjach w mieście

Posted by

1 sierpnia w ramach cośrodowych konsultacji przedsiębiorcy spotkali się z V-ce Prezydentem Starogardu Gd. – Przemysławem Bieskiem – Talewskim. W trakcie spotkania zapoznano się z realizacjami głównych inwestycji na terenie miasta – modernizacja Rynku, budowa węzła integracyjnego oraz modernizacja parku miejskiego i doliny Wierzycy. Prezydent w sposób szczegółowy poinformował zebranych o problemach z realizacją stwierdzając, że zagrożeń generalnie nie ma.

Jedynie termin realizacji parku miejskiego ulegnie przesunięciu z uwagi na zaistniałe okoliczności środowiskowe. Przedsiębiorcy zwracali uwagę na konieczność podjęcia działań w zakresie odtworzenia historycznych fasad kamienic na rynku oraz rozwiązania problemu nieruchomości PKP znajdujących się w obrębie węzła integracyjnego – dawna przychodnia, mini park oraz dawna spedycja. Mówiono również o konieczności modernizacji stacji kolejowej (peron 2, 3 oraz tunel).

Ponadto Pan Mariusz Szwarc przedstawił koncepcję zagospodarowania terenów po zakładach zbożowych i Starego Browaru.
Wizualizację można zobaczyć w siedzibie SKB-ZP.

Członkowie klubu