Archive for lipiec, 2018

W SKB-ZP o infrastrukturze drogowej

Posted by

W dniu 11.07.2018 w ramach cotygodniowych konsultacji SKB-ZP odbyło się spotkanie przedsiębiorców, członków prezydium Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy poświęcone problematyce budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego, modernizacji DK 22 oraz DW 222 (Starogard Gdański – Gdańsk) oraz problematyce związanej z dostępem do szerokopasmowego internetu.

Gośćmi przedsiębiorców byli Posłowie Jan Kilian oraz Kazimierz Smoliński, Dyrektor GDDKiA oddział Gdańsk – Radosław Kantak, V-ce Marszałek WP – Ryszard Świlski, Dyrektor ZDW – Anna Mątewska, V-ce Prezydent Miasta – Przemysław Biesek – Talewski i V-ce Starosta Starogardzki – Kazimierz Chyła.

Podczas spotkania SKB-ZP oraz SKBO przedstawiły działania na przestrzeni 10 lat, kiedy to po raz pierwszy w sierpniu 2008r. SKB-ZP wystąpił z wnioskiem do Ministra o budowę obwodnicy. Od tego momentu podjęto ok. 72 różnego rodzaju działań, wystąpień, spotkań w sprawie obwodnicy. Na spotkaniu odniesiono się szczególnie do działań w ostatnim roku – od momentu kiedy obwodnica Starogardu nie znalazła się w limicie finansowym na najbliższe lata. Krytycznie stwierdzono, że na stałe szuka się optymalizacji kosztów do budowy obwodnicy pomimo, że dokumentacja technicznie została wykonana prawidłowo. Niepokój również budzi fakt, iż Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, iż koszt 1 km obwodnicy Starogardu Gdańskiego wynosi 45 mln PLN co nie jest zgodne z przygotowaną dokumentacją, gdzie koszt jest określony na 21 mln PLN.

Zabierając w tym temacie głos Panowie Posłowie oraz Dyrektor R. Kantak podkreślali, że obwodnica jest bardzo potrzebna a natężenie ruchu drogowego na DK 22 jest jedną z najwyższych w Polsce, co jest dużą nadzieją na umieszczanie jej na liście podstawowej.

W trakcie spotkania stwierdzono, że trudno będzie przeciwdziałać organizacji protestów na DK 22 co dotychczas się udawało przekonując, że decyzje będą pozytywne.

Apelowano również do Posłów o doprowadzenie do spotkania delegacji samorządu i przedsiębiorców z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury.

Przedsiębiorcy również zgłosili do Dyrektora R. Kantaka wniosek o uwzględnienia w realizowanych przedsięwzięcia III pasa ruchu drogowego na odcinku most na Wierzycy – Rondo przy Destylarni Sobieski oraz realizacji odcinka Wiadukt kolejowy – rogatki Starogardu (chodniki, ścieżka rowerowa) w kierunku wschodu.

W II części spotkania V-ce Marszałek – Ryszard Świlski i Dyrektor ZDW – Anna Mątewska poinformowali o zaawansowaniu prac na drodze wojewódzkiej 222 Starogard – Gdańsk i terminie oddania tej inwestycji do użytku. Wskazali na problemy, które wynikły przy realizacji, które spowodowały wzrost kosztów oraz wydłużenie terminów realizacji.

Przedsiębiorcy zaapelowali do Marszałka o uwzględnienie w planach na rok 2019 dokończenie modernizacji DW 222 na terenie miasta Starogardu odcinka ul. Pomorska – Rondo Solidarności oraz odcinka wiadukt na ul. Gdańskiej – rogatki Starogardu Gd (łączenie z wiaduktem). Podkreślano, że miasto na te odcinki poniosło koszty na opracowanie dokumentacji obu odcinków.

Marszałek podkreślił, że wojewódzkie władze samorządowe zgłoszone propozycje będą brały pod uwagę uzyskane oszczędności na poszczególnych zadaniach.

W trakcie spotkania poruszano również problematykę dostępu do sieci szkieletowej szerokopasmowego internetu ze strony przedsiębiorców i mieszkańców. Warto dodać, że położone w 2015 światłowody zostały ułożone w ziemi, a możliwości z nich korzystania są zerowe. SKB-ZP w tej sprawie podjęły działania wyjaśniające w Urzędzie Marszałkowskim i Orange Polska.

Faktem podkreślenia jest to, że w jednym miejscu zasiedli wszyscy ci, którzy decydują o infrastrukturze oraz korzystający z niej przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Wizyta gospodarska Prezydentów w „Medpharmie”

Posted by

W ramach cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami, 19 czerwca Medpharmę Zakład Opieki Zdrowotnej w Starogardzie Gdańskim i Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze w Nowej Wsi Rzecznej odwiedził prezydent miasta Janusz Stankowiak. Towarzyszyli mu zastępca ds. społecznych Maciej Kalinowski oraz naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych Tadeusz Błędzki. W Medpharmie gościli ich Krzysztof Richert prezes Zarządu, Adam Gudalewski – członek Rady Nadzorczej oraz Cezary Sławuszewski – dyrektor CRL. Spotkanie było okazją do rozmowy o gospodarce, kierunkach rozwoju przychodni oraz konkretnych potrzebach i oczekiwaniach Zarządu Medpharmy.

Zaczynali w 1998 roku od podstawowej opieki zdrowotnej w niedużym budynku przy Alei Jana Pawła II. Dzisiaj współpracują z ponad 300 lekarzami rodzinnymi, specjalistami, diagnostami, pielęgniarkami, opiekunkami, fizjoterapeutami i rehabilitantami. Świadczą usługi w Starogardzie, Nowej Wsi Rzecznej, Kaliskach, Bobowie, a od niedawna również w Osiecznej. Obsługują blisko 30 tys. pacjentów. Dzięki kontaktom z Narodowym Funduszem Zdrowia większość usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych świadczą nieodpłatnie. Wyjątek stanowią zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej, usuwania zaćmy, chirurgii jednego dnia czy zajęcia fitness, które prowadzą specjaliści w Nowej Wsi Rzecznej. Każdy mieszkaniec może też odpłatnie skorzystać z basenu i strefy relaksu.

– W tej branży nie ma chwili przerwy. Cały czas coś się dzieje – powiedział Krzysztof Richert prezes Zarządu Medpharmy. – Albo jesteśmy przed kontraktowaniem, albo po, albo w trakcie. Z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach w zakresie opieki zdrowotnej nieustannie poprawiamy komfort świadczonych usług diagnostycznych, opiekuńczych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zwiększamy ich zakres. Chcemy, aby Medpharmę wyróżniał wysoki standard i swego rodzaju unikalność. Sięgamy po takie specjalizacje, których brakuje w powiecie. Jako jedyni na Pomorzu mamy zakontraktowaną poradnię proktologiczną. U nas można zrobić badania prenatalne i znaleźć fachową opiekę paliatywną dla chorych w ostatnim stadium choroby. Staramy się przy tym, aby nasza oferta była komplementarna do tego, co oferuje mieszkańcom szpital.

Jak się dowiedzieli prezydenci Medpharma stawia przede wszystkim na rozwój usług rehabilitacyjnych, które nie są objęte systemem sieciowym szpitali.

– Rehabilitujemy pacjentów we wszystkich zakresach – kardiologicznym nurologicznym, przewlekłym, ortopedycznym, ambulatoryjnym i dziennym – powiedział dyrektor CRL. – Jesteśmy jednym z największych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. Stawiamy na rehabilitację. Naszym zdaniem kompleksowość usług w tej branży ma sens. Przykładowo w dziedzinie fizjoterapii specjaliści skupieni są w jednym miejscu, dysponują sprzętem, na który małe gabinety nie mogą sobie pozwolić. Myślę tu o kriokomorze czy nawet basenie –dodał. – Zapotrzebowanie na te świadczenia jest ogromne. Brakuje np. stacjonarnej rehabilitacji dziecięcej czy rehabilitacji ogólnoustrojowej. Przykładowo pacjent po endoprotezie, jeśli nie podejmie natychmiastowej rehabilitacji, do sprawności wraca po trzech- czterech miesiącach. Dobra rehabilitacja stawia go na nogi już po miesiącu. To jest nasz cel – zakończył dyrektor Sławuszewski.

Jeszcze w tym roku Zarząd planuje rozpocząć budowę trzeciego skrzydła Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego w Nowej Wsi Rzecznej. Właśnie tam obok gabinetów rehabilitacyjnych i zakładu opiekuńczo-leczniczego, powstanie stacjonarne hospicjum dla blisko 30 pacjentów. Temat bardzo bliski prezydentowi, który nie omieszkał zapytać o plany z tym związane.

– Walczymy o współfinansowanie tej inwestycji. Chcielibyśmy, aby nasze hospicjum przypominało dom – powiedział Krzysztof Richert. – Szkolimy się, odwiedzamy zaprzyjaźnione hospicja, obserwujemy ich pracę i uczymy się od nich, jak uniknąć błędów, których nie przewidzieli, a które wyszły w praktyce. To nam ułatwi budowę hospicjum już na etapie projektowania. Planujemy też rozwinąć klinikę leczenia bólu. Myślę, że jedno idzie w parze z drugim – dodał prezes Zarządu.

Gości ciekawiło wiele kwestii. Oprócz pytań, dotyczących niedoboru kadry i problemów związanych z zatrudnieniem „białego personelu”, ciekawi byli, jak Zakład radzi sobie z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na rozwój placówki, jak przebiega współpraca na linii Medpharma – szpital i czy właściciele Zakładu nie obawiają się skutków polityki upaństwowienia służby zdrowia.

– Nie da się oprzeć całej służby zdrowia wyłącznie na sektorze publicznym – powiedział prezes Richert – ani pod względem lokalowym ani sprzętowym. – Nasza oferta jest uzupełniająca – komplementarna. Nie konkurujemy, nie bijemy się o te same kontrakty. Fundusz chcąc zabezpieczyć w danym rejonie np. usługi rehabilitacyjne, nie ma innych podmiotów, które mogły by świadczyć takie usługi. Poza tym nie ma zapisów, że preferowane są podmioty publiczne – dodał Cezary Sławuszewski.

Na koniec spotkania goście obejrzeli Przychodnię przy Alei Jana Pawła II. Zobaczyli tam m.in. odnowiony gabinet zabiegowy oraz poczekalnię dla pacjentów z nowoczesnym systemem kolejkowym. Po Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym w Nowej Wsi Rzeczy oprowadził ich dyrektor Cezary Sławuszewski. Szczególna uwagę zwrócili na zakład opiekuńczo-leczniczy i cześć rehabilitacyjną.

Spotkanie w sprawie KP Starogard

Posted by

W ramach cośrodowych konsultacji w dniu 13.06.2018 przedsiębiorcy dyskutowali na temat: jakie działania należy podjąć, aby wspomóc Klub Piłkarski Starogard, który występuje w III lidze. Dotychczasowe wyniki klubu są zasługą starogardzkich przedsiębiorców, którzy nie szczędzili środków na jego działalność. W spotkaniu uczestniczył V-ce Prezydent Starogardu Gd. – Maciej Kalinowski.

Gra w III lidze wymaga większego wysiłku finansowego. W tej chwili miasto finansuje działalność klubu w 25% dwóch sponsorów strategicznych dodaje 60%, reszta sponsorów zapewnia 15% funduszy na funkcjonowanie klubu. Podczas spotkania w SKB-ZP zebrani omawiali sposoby, które umożliwiają działanie KP Starogard w przyszłości. Członkowie klubu ustalili, że będą odwiedzali wszystkich przedsiębiorców z regionu, aby przedstawić im możliwość uczestniczenia we wspieraniu ambitnych piłkarzy reprezentujących nasze miasto.

Członkowie klubu